INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA
Informacja nt. przetwarzania danych osobowych zawartych w ankiecie:

1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Sierpc, siedziba Administratora: Sierpc (09-200), ul. Piastowska 11A. Nasze dane kontaktowe: +48 24 275 86 86, info@sierpc.pl. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@jamano.pl lub pisemnie wysyłając korespondencję na adres siedziby Administratora wskazany wyżej.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. e RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi” tj. w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty Miasta Sierpc, w szczególności w zakresie ochrony środowiska i przyrody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu określonego wyżej.
5. Może Pani/Pan złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w RODO. Niezależnie od praw wymienionych wyżej może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
Ma Pani/Pan także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
6. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Pani/Pana dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu oraz innym administratorom.
7. Informujemy, że dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.
8. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanego wyżej celu Administratora.
Czy zapoznałaś/eś się z polityką RODO i ją akceptujesz *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy