Přihláška do občanského sdružení KomPot

Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let. Člen bude přijat na základě podání písemné či elektronické přihlášky na stanoveném formuláři a uhrazením některého z členských příspěvků. Členství vzniká dnem schválení Valnou hromadou. Dokladem členství je zápis z Valné hromady a potvrzení o uhrazení členského příspěvku.
Počet odběratelů zeleniny vždy odhlasuje Valná hromada pro každý jednotlivý rok.
Po vyplnění přihlášky Vás budeme kontaktovat s podrobnostmi.

  Kontaktní údaje

  Členem se mohou stát fyzické osoby starší 18ti let.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Členství a členské poplatky

  KomPot nabízí tyto druhy členství: ŘÁDNÝ ČLEN - stává se jim zájemce po zaplacení jednorázového členského "investičního" příspěvku ve výši 4.000 Kč. - může se podílet na aktivitách a činnosti spolku a spolurozhodovat o nich - po zaplacení "provozního" příspěvku (na pěstování zeleniny) dostane v aktuální sezóně podíl z úrody - 1x týdně, od května do října (průměrně 4,5 kg zeleniny) SEZÓNNÍ ODBĚRATEL - po zaplacení "odběratelského" příspěvku (na pěstování zeleniny) dostane podíl z úrody - 1x týdně, od května do října (průměrně 4,5 kg zeleniny) - členství trvá pouze na aktuální sezónu KomPot v sezóně 2017 nabízí podíly z úrody: - pro Řádné členy za 5.800 Kč (v případě 30 odběratelů)* nebo 6.400 Kč (v případě 25 odběratelů)* - pro Sezónní odběratele za 6.400 Kč (v případě 30 odběratelů)* nebo 7.000 Kč (v případě 25 odběratelů)* *Více info na pokladnik@kom-pot.cz Příspěvky je možné splatit jednorázovou platbou nebo ve 3 splátkách. První splátku typu „odběratel“ o minimální výši 2 000,- Kč je třeba uhradit do 31.3., druhou splátku do 30.4. a třetí poslední splátku do konce května 2017. V případě nečekaných životních změn je možné se individuálně domluvit na formě splátek s pokladníkem.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Přihlásit se

  Přihlášení provedete kliknutím na "Odeslat" níže, pokud jste nevyplnili, některé z povinných polí, formulář nebude odeslán. Povinná nevyplněná pole budou vyznačena. Děkujeme za Vaši přihlášku a těšíme se na vás v našem sdružení. KomPoťáci.