Poniższa ankieta została utworzona w celu zebrania informacji na temat postrzegania i oceny miejskiego transportu publicznego w Tarnowie. Ankieta jest w pełni anonimowa. Proszę poświęcić chwilę, aby przyczynić się do poprawy jakości komunikacji w Twoim mieście.
A. Proszę ocenić ważność poszczególnych cech transportu zbiorowego w skali 1-10, gdzie 1 – cecha zupełnie nieważna, 10 – cecha o możliwie najwyższym znaczeniu.
1. Wysoka punktualność kursowania pojazdów transportu zbiorowego (wysoka zgodność z rozkładem jazdy) *
zupełnie nieważna
bardzo ważna
2. Wysoka częstotliwość kursowania (krótkie rozkładowe odstępy pomiędzy odjazdami pojazdów tej samej linii lub kilku linii jadących w tym samym kierunku) *
zupełnie nieważna
bardzo ważna
3. Wysoki komfort przejazdu pojazdem transportu zbiorowego (nowoczesny pojazd, niska podłoga, łatwość zajęcia miejsca siedzącego, itp.) *
zupełnie nieważna
bardzo ważna
4. Wysoki komfort podczas dojścia do przystanku (wygodny chodnik, korzystna lokalizacja przejścia dla pieszych, itp.) *
zupełnie nieważna
bardzo ważna
5. Wysoki komfort podczas oczekiwania na pojazd na przystanku, także podczas przesiadki (szeroki peron, wiata przystankowa, dodatkowe funkcje -np. mała gastronomia, itp.) *
zupełnie nieważna
bardzo ważna
6. Pewność odbycia podróży w założonym czasie (niskie prawdopodobieństwo wydłużenia czasu podróży, np. z powodu kongestii lub działania czynników losowych) *
zupełnie nieważna
bardzo ważna
7. Regularność kursowania (utrzymanie w miarę równych odstępów pomiędzy pojazdami tej samej linii lub kilku linii jadących w tym samym kierunku) *
zupełnie nieważna
bardzo ważna
8. Bliskość przystanku transportu zbiorowego (przystanki zlokalizowane blisko źródła i celu podróży) *
zupełnie nieważna
bardzo ważna
9. Bezprzesiadkowość (możliwość odbycia podróży tylko jednym środkiem transportu zbiorowego, bez konieczności przesiadki) *
zupełnie nieważna
bardzo ważna
10. Wysoki poziom bezpieczeństwa osobistego (podczas całej podróży, w tym: monitoring, szybkie reagowanie na zagrożenia, itp. *
zupełnie nieważna
bardzo ważna
11. Wysoki poziom bezpieczeństwa komunikacyjnego (podczas całej podróży, w tym: bezpieczne dojście do przystanku, niskie prawdopodobieństwo udziału wypadku, itp.) *
zupełnie nieważna
bardzo ważna
12. Niski koszt przejazdu (korzystna oferta biletowa) *
zupełnie nieważna
bardzo ważna
13. Wysoka prędkość przejazdu/krótki czas przejazdu pojazdem transportu zbiorowego (brak korków, w których stoją autobusy, brak niepotrzebnych zatrzymań, także na sygnalizacji świetlnej) *
zupełnie nieważna
bardzo ważna
B. Proszę ocenić poszczególne cechy transportu zbiorowego w skali 1-10, gdzie 1 – bardzo zła jakość, 10 – bardzo wysoka jakość.
1. Punktualność kursowania pojazdów transportu zbiorowego (wysoka zgodność z rozkładem jazdy) *
bardzo zła jakość
bardzo wysoka jakość
2. Częstotliwość kursowania (krótkie rozkładowe odstępy pomiędzy odjazdami pojazdów tej samej linii lub kilku linii jadących w tym samym kierunku) *
bardzo zła jakość
bardzo wysoka jakość
3. Komfort przejazdu pojazdem transportu zbiorowego (nowoczesny pojazd, niska podłoga, łatwość zajęcia miejsca siedzącego, itp.) *
bardzo zła jakość
bardzo wysoka jakość
4. Komfort podczas dojścia do przystanku (wygodny chodnik, korzystna lokalizacja przejścia dla pieszych, itp.) *
bardzo zła jakość
bardzo wysoka jakość
5. Komfort podczas oczekiwania na pojazd na przystanku, także podczas przesiadki (szeroki peron, wiata przystankowa, dodatkowe funkcje -np. mała gastronomia, itp.) *
bardzo zła jakość
bardzo wysoka jakość
6. Pewność odbycia podróży w założonym czasie (niskie prawdopodobieństwo wydłużenia czasu podróży, np. z powodu kongestii lub działania czynników losowych) *
bardzo zła jakość
bardzo wysoka jakość
7. Regularność kursowania (utrzymanie w miarę równych odstępów pomiędzy pojazdami tej samej linii lub kilku linii jadących w tym samym kierunku) *
bardzo zła jakość
bardzo wysoka jakość
8. Bliskość przystanku transportu zbiorowego (przystanki zlokalizowane blisko źródła i celu podróży) *
bardzo zła jakość
bardzo wysoka jakość
9. Bezprzesiadkowość (możliwość odbycia podróży tylko jednym środkiem transportu zbiorowego, bez konieczności przesiadki) *
bardzo zła jakość
bardzo wysoka jakość
10. Poziom bezpieczeństwa osobistego (podczas całej podróży, w tym: monitoring, szybkie reagowanie na zagrożenia, itp. *
bardzo zła jakość
bardzo wysoka jakość
11. Poziom bezpieczeństwa komunikacyjnego (podczas całej podróży, w tym: bezpieczne dojście do przystanku, niskie prawdopodobieństwo udziału wypadku, itp.) *
bardzo zła jakość
bardzo wysoka jakość
12. Koszt przejazdu (korzystna oferta biletowa) *
bardzo zła jakość
bardzo wysoka jakość
13. Prędkość przejazdu/krótki czas przejazdu pojazdem transportu zbiorowego (brak korków, w których stoją autobusy, brak niepotrzebnych zatrzymań, także na sygnalizacji świetlnej) *
bardzo zła jakość
bardzo wysoka jakość
C. Proszę wyrazić opinię, co Pani/Pana zdaniem jest ważniejsze? (Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź w każdym wierszu)
opcja 1
opcja 2
obie opcje równie ważne
nie mam zdania
opcja 1: dobry dojazd do centrum transportem zbiorowym, czy opcja 2: dobry dojazd do centrum samochodem ?
opcja 1: wydzielenie pasa dla autobusów, czy opcja 2: wprowadzenie wysokich opłat za parkowanie ?
opcja 1: częstsze kursowanie linii, czy opcja 2: więcej linii bezpośrednich ?
opcja 1: przejazd autobusem niskoemisyjnym, czy opcja 2: przejazd autobusem niskopodłogowym ?
opcja 1: tańsze bilety okresowe, czy opcja 2: tańsze bilety jednorazowe ?
opcja1: komfort przejazdu pojazdem transportu zbiorowego, czy opcja 2: komfort dojścia do przystanku ?
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms