แบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทยจากประเทศเกาหลีใต้
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ปิดระบบการลงทะเบียนคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทยจากประเทศเกาหลีใต้ ผ่านระบบ google form ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 และได้เปลี่ยนมาใช้ระบบการลงทะเบียนคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทยแบบ online ของกระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่บัดนี้้เป็นต้นไป

ขอให้พี่น้องประชาชนไทยในเกาหลีใต้ที่ประสงค์เดินทางกลับไทยลงทะเบียน เพื่อขอใบรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยที่ https://dcaregistration.mfa.go.th/
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy