Eina d'autodiagnosi: revisem l'ideari de l'entitat!
Aquest formulari és una eina d'autodiagnosi elaborada pel Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona (CRAJ) perquè pugueu obtenir una fotografia de l'estat de la vostra entitat pel que fa a l'ideari i així iniciar un procés de transformació interna a partir de les fortaleses i mancances detectades.

💬 Podeu respondre'l individualment, en petit grup (com a junta o comissió de treball) o bé tot el col·lectiu o assemblea conjuntament.

📩 Un cop hagueu respost l'autodiagnosi, rebreu un correu electrònic on se us donarà feedback dels resultats obtinguts i on se us facilitaran propostes de treball intern i recursos d'interès.

🔎 Si voleu revisar-vos en algun altre àmbit associatiu, podeu accedir als formularis de la resta de temàtiques a la pàgina: https://crajbcn.cat/acompanyament/

☎️ Per a més informació podeu contactar amb nosaltres per correu electrònic a acompanyaments@crajbcn.cat o per telèfon o WhatsApp al 605064182!
Email *
Nom de l'entitat *
Qui està responent el formulari? *
Valoreu les següents afirmacions en funció de la realitat de la vostra entitat
Més endavant en aquest mateix formulari podeu desenvolupar o fer comentaris sobre qualsevol d'aquestes afirmacions.
Gens d'acord
Poc d'acord
Mig d'acord
Força d'acord
Totalment d'acord
L’entitat té un ideari clar i recollit per escrit.
Tothom de l’entitat coneix l’ideari i hi té accés.
L’ideari està actualitzat. Existeixen espais explícits i regulars de reflexió i revisió d’aquest ideari (sobretot en moments d’inici de curs i/o canvis dins l’entitat).
L’ideari segueix algun tipus d'estructura.
L’ideari recull les visions de totes les membres de l’entitat.
Les membres de l’entitat senten seu l’ideari.
L’ideari expressa tant idees que van dirigides al grup/col·lectiu i als propis individus (com el codi ètic).
Es té clara la missió de l’entitat (qui som i allò que justifica la nostra existència).
Es té clara la visió de l’entitat (allò que es vol aconseguir en els propers anys, a mitjà termini).
Es tenen clars els valors/principis (allò que fonamenta i transmet la nostra identitat).
L’ideari de l’entitat serveix com a guia interna i com a carta de presentació a l’exterior.
L’ideari no només exposa una declaració de fets, sinó també una declaració utòpica d’intencions.
L’ideari plasma un codi ètic (és a dir, unes pautes sobre com s’ha d’actuar internament).
De l’ideari se’n deriva una estratègia a curt i mitjà termini sobre com es treballa cada ítem (com per exemple, un pla estratègic).
L’ideari es té en compte a l’hora de plantejar projectes, activitats, reptes... (planificació i organització).
L’ideari es té en compte en les accions del dia a dia de l'associació (presa de decisions i hàbits).
El codi ètic es té en compte en les conductes del dia a dia de l'associació.
Clear selection
Si voleu, a continuació podeu posar per escrit les reflexions que us han generat les preguntes que acabeu de respondre
Hi ha cap altre tema pel que no us haguem preguntat i vulgueu afegir? Voleu afegir cap altre comentari?
🔎 Bibliografia
Per elaborar aquesta eina s'han utilitzat les següents publicacions i recursos, que podeu consultar per ampliar la informació sobre la temàtica:

- L'ideari de les entitats (CRAJ): https://ja.cat/E8EAP
- Missió, visió i valors de les entitats. De què estem parlant? (Xarxanet): https://ja.cat/qkfi2
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of CRAJ. Report Abuse