Prednáška o Krajnej núdzi a Nutnej obrane s JUDr. Marekom Čechom (registrácia čakateľa)
Prednáška o Krajnej núdzi a Nutnej obrane s JUDr. Marekom Čechom

(Vyplnenie prihlášky vám nezabezpečuje účasť, TU vám musíme POTVRDIŤ )

Záväzná prihláška k prednáške o Krajnej núdzi a Nutnej obrane so sprievodným programom. Prednáška je určená pre streleckú, aj širokú verejnosť s tématikou základnej prvej pomoci a legálneho použitia zbrane na osobnú obranu. Súčastou prednášky bude aj konzultácia k veľmi aktuálnej téme novele zákona o zbraniach a strelive s LEGIS TELUM .

Program:
15:00 -16:15 Registrácia účastníkov prednášky, súbežne bude prebiehať seminár Základy prvej pomoci za aktívnej účasti účastníkov, kde budú môcť prakticky trénovať poskytovanie prvej pomoci na figuríne. Seminár bude viesť tak ako minulú prednášku záchranár zo Slovenského Červeného Kríža.
16:00-16:15 Prestávka
16:15-18:45 Prednáška s JUDr. Marekom Čechom Nutná obrana podľa §25 Trestného zákona
Krajná núdza §24 Trestného zákona
Oprávnené použitie zbrane §26 Trestného zákona,
Diskusia
18:45-19:00 Prestávka
19:00- 20:45 Diskusia k smernici Rady č. 91/477/EEC o kontrole nadobúdania a držby zbraní s LEGIS TELUM


Prednáška sa uskutoční 21.3.2019 od 15:00 – 21:00
v Kongresovom centre hotela Družba (Veľká kongresová sála), Botanická 25, Bratislava. 48°08’50.8″N 17°04’12.6″E
Cena vstupného pre širokú verejnosť je 12 eur, cena vstupného pre členov MY POLICE, LEGIS TELUM, EPN a 357. je 8 eur.
Z dôvodu obmedzenej kapacity priestorov je prednáška záväzná, po zaregistrovaní Vás ju žiadame okamžite uhradiť . Preferujeme platbu prevodom na účet číslo (účet som zámerne odstránil, na platbu budete vyzvaný po uvoľnení miesta) (do poznámky uveďte meno a priezvisko), platba na mieste nás aj vás "časovo zaťažuje" preto ju nepreferujeme cena vstupného na mieste 20e, platbu na mieste bez prirážky je možne uskutočniť po predošlej dohode. . Pri riziku neúčasti Vás prosíme, aby ste nás okamžite kontaktovali na email michal.bordac@mypolice.sk min dva týždne pred začiatkom prednášky. Vaša ohlásená neúčasť zabezpečí účasť inej osobe.  Vyberaný poplatok za vstup slúži na uhradenie nákladov s prednáškou.
Záväzná prihláška zároveň slúži aj ako kontaktný formulár pre nás. Pri zásadných zmenách programu Vás budeme informovať. Dúfame, že Vás daná problematika zaujíma a prídete na prednášku, ktorú organizujeme aj pre Vás. Tešíme sa, že sa uvidíme na prednáške.
Mgr. Milan Kružliak, predseda správnej rady MY POLICE.

Občerstvenie je zabezpečené pomocou bufetu.

Ako sa dostať na prednášku:
Botanická 25, Bratislava 48°08’50.8″N 17°04’12.6″E Z hlavnej vlakovej stanice môžete použiť autobus č.32. Električkové spoje č. 4,5,9 zástavka Botanická záhrada. Sme tiež dobre prístupní osobnými autami a autobusmi zo všetkých smerov.Bližšie informácie: michal.bordac@mypolice.sk 0903827703
Informácie nájdete aj na http://mypolice.sk/?p=110&preview=true
Informácie k mestskej doprave: www.imhd.sk
Organizátor MY POLICE si vyhradzuje právo zrušiť prednášku pri nízkej účasti, časový harmonogram prednášky sa môže meniť

GDPR
Odoslaním tejto prihlášky dáva dotknutá osoba (účastník prednášky) súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a v zmysle § 5 písm. a) a § 14 zákona č. 18/2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľovi OZ MY POLICE, IČO42138434, so sídlom Vrakunská cesta 6, 82102 Bratislava v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e mail kontakt a členstvo ku klubu za účelom registrácie k prednáške, ktorú organizujeme 21.3.2019. Súhlas sa poskytuje na obdobie do 21.4.2019. Po ukončení platnosti súhlasu budú všetky osobné údaje vymazané.
V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.


Email address *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service