Методическа среща "Организационна структура и диагностика в разновъзрастови подготвителни групи в детската градина и училище"

РИО и ДИКПО - гр. Варна предлагат участие на педагогически специалисти в методическа среща във връзка с организационната структура и диагностика както и участие в научно изследване за ефективността на работата в разновъзрастови подготвителни групи в общински и частни детски градини и училища. Срещата има за цел да акцентира върху методическата обезпеченост на педагогическото взаимодействие в смесените подготвителни групи свързана със стандартите, както и да насочи вниманието върху изискванията за стандартизирана диагностика на децата в подготвителния за училище период.
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question