สถาบันภาษศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความคิดเห็นทั่วไป
*
ระดับความพึงพอใจ (5 = มากที่สุด, 4= มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1= น้อยที่สุด)
5
4
3
2
1
ท่านได้รับความรู้จากการเยี่ยมชมในครั้งนี้
ข้อมูลในเว็บไซต์เป็นประโยชน์ และถูกต้อง
ข้อมูลในเว็บไซต์มีความทันสมัย
รูปแบบการนำเสนอเข้าใจง่าย
รูปแบบการนำเสนอมีความน่าสนใจ
ขอขอบคุณที่ร่วมตอบแบบประเมิน
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service