Diagnoza różnicowa zaburzeń dysocjacyjnych - warsztat TADS-I
TERMIN: Sobota, 8 września 2018 roku, godz. 9.00 - 20.00
MIEJSCE: Uniwersytet SPWS w Katowicach, ul. Techników 9

Wczesna i przewlekła trauma związana z zaniedbaniem, nadużyciem fizycznym, seksualnym lub emocjonalnym, może skutkować poważnymi objawami psychiatrycznymi. Chociaż tego typu doświadczeniom poświęca się coraz więcej uwagi, to rozpoznawanie objawów posttraumatycznych, w szczególności dysocjacji, nadal wydaje się niewystarczające. Pacjenci z historią traumy zgłaszają się do specjalistów zdrowia psychicznego z różnymi dolegliwościami i problemami, ale rzadko wiążą je z wydarzeniami urazowymi, unikają wspomnień związanych z traumą i niechętnie o niej mówią. Z tego względu umiejętność postawienia właściwej diagnozy jest bardzo ważna, również dla adekwatnego planu dalszego leczenia. W nabyciu tej umiejętności praktycznej pomocne będzie zaznajomienie się z zagadnieniami teoretycznymi dotyczącymi zaburzeń dysocjacyjnych oraz teorii dysocjacji strukturalnej przedstawiane w odrębnym wcześniejszym szkoleniu.

W czasie całodniowego warsztatu spotkań warsztatowych przedstawimy korzystanie z ustrukturyzowanego wywiadu TADS-I (Trauma and Dissociation Symptoms – Interview), który pozwala na ustalenie w sposób rzetelny rozpoznania zaburzeń dysocjacyjnych. Zaprezentowane zostaną poszczególne części wywiadu w oparciu o przykłady kliniczne pozwalające różnicować zaburzenia dysocjacyjne od niedysocjacyjnych. Przedstawimy możliwe odpowiedzi pacjentów na poszczególne pytania wywiadu oraz wskażemy, w jaki sposób uściślać uzyskiwane odpowiedzi, aby ostatecznie zmierzać do postawienia właściwego rozpoznania. Omawiane zagadnienia zostaną zilustrowane nagraniami wideo z przeprowadzonych wywiadów TADS-I.

PROWADZĄCY
Dr n hum. Igor Pietkiewicz - certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP PTP, adiunkt katowickiego wydziału Uniwersytetu SWPS, kierownik Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją. Czytaj więcej: http://superwizja.slask.pl/ipietkiewicz

Dr n. med. Radosław Tomalski - psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP PTP, ordynator Dziennego Odziału Psychiatrycznego w CZP Feniks w Sosnowcu. Czytaj więcej: http://superwizja.slask.pl/rtomalski


INFORMACJA O KOSZTACH
* Koszt uczestnictwa w warsztacie wynosi 300 zł.
* Opłata obejmuje uczestnictwo, materiały używane w czasie warsztatu, catering w trakcie przerw kawowych (nie obejmuje przerwy na lunch).

ZAPISY I ZASADY REZYGNACJI
* Rejestracja wymaga wypełnienia formularza i dokonania wpłaty na konto Uniwersytetu SWPS do 15 sierpnia 2018 r
* Dane do przelewu: Uniwersytet SWPS, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, 17 1750 0009 0000 0000 1095 1089 Reiffeisen Bank Polska S.A. W tytule przelewu należy wpisać: WARSZTAT TADS-I, <Imię i nazwisko uczestnika>

Ostateczna rezerwacja udziału w seminarium gwarantowana jest po dokonaniu rejestracji i wpłaty na konto.
* Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu na warsztat decyduje kolejność zapisów potwierdzonych wpłatą.
* Ostateczny termin zapisów i wpłaty upływa 15 sierpnia 2018 r.
* W przypadku chęci rezygnacji z udziału, prosimy poinformować o tym mailowo kierownika Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją (ipietkiewicz@swps.edu.pl) w terminie do 15 sierpnia 2018 r. Uczelnia dokona wtedy całkowitego zwrotu wpłaty. Rezygnacja z udziału po tym terminie wiąże się z utratą opłaty za uczestnictwo w warsztacie.

ORGANIZATORZY
Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją, Uniwersytet SWPS
we współpracy z Europejskim Towarzystwem Traumy i Dysocjacji (www.estd.org)

KONTAKT
Dr n.hum Igor Pietkiewicz
ipietkiewicz@swps.edu.pl*** ZASADY DOTYCZĄCE POLITYKI PRYWATNOŚCI I OCHRONY DANYCH ***
Przyjmuję do wiadomości, iż:
1) Administratorem danych jest Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją, Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą 
w Katowicach, ul. Techników 9, (40 – 326) Katowice.
2) Dane będą przetwarzane:
a. w celu realizacji udziału w konferencji lub warsztatach na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO (wykonanie niezbędnych czynności do zawarcia umowy oraz do realizacji jej warunków);
b. w celach dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f (prawnie uzasadniony interes administratora);
c. rozrachunkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
d. do kierowania informacji handlowych/marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda na przetwarzanie).
3) Okres przechowywania danych:
a. do chwili przedawnienia roszczeń (10 lat, na podstawie kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej);
b. do chwili zakończenia spoczywającego na Administratorze obowiązku rozliczeniowego – w przypadku celów rozrachunkowych;
c. do momentu wycofania zgody – w przypadku przetwarzania w celu kierowania treści handlowych i marketingowych.
4) Odbiorcami moich danych osobowych będą osoby reprezentujące Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją oraz pracownicy księgowości i kwestury Uniwersytetu SWPS, wspierający Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją w organizacji i obsłudze wydarzenia (m.in. rejestracji wpłat i fakturowaniu).
5) Zebrane dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
7)Posiadam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
8) Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania udziału w konferencji.

W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw należy kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: iod@swps.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres Uniwersytetu SWPS.
Ponadto nasz Inspektor udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz rozpatrzy każdą ewentualną skargę dotyczącą przetwarzania Państwa danych.
Przeczytałem i akceptuję powyższe warunki uczestnictwa w warsztacie *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Uniwersytet SWPS. Report Abuse