แบบเก็บข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล โรงเรียนปทุมวิไล

  ข้อมูลส่วนตัว

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ข้อมูลด้านสุขภาพ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ข้อมูลด้านการเรียน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ข้อมูลด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต

  เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
  อินเทอร์เน็ต
  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
  แท็บเล็ต
  โทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question

  รูปแบบการจัดการเรียนรู้

  ครูเป็นผู้บรรยาย
  ครูสาธิตให้นักเรียนดู
  ครูถาม-นักเรียนตอบ
  นักเรียนช่วยกันอภิปราย
  แสดงบทบาทสมมุติ
  สร้างแผนผังความคิด
  ทำการทดลอง
  บูรณาการหลายรายวิชาเข้าด้วยกัน
  นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง
  นักเรียนช่วยกันระดมสมอง
  ทำงานเป็นกลุ่ม
  ทำโครงงาน
  เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกห้อง
  สืบค้น หาความรู้ด้วยตนเอง
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question

  แบบทดสอบพหุปัญญา

  1. ฉันชอบเล่าเรื่องราวตามจินตนาการของตนเอง หรือเรื่องตลกและเรื่องราวอื่นๆ
  2. ฉันชอบฟังข่าวจากวิทยุมากกว่าดูโทรทัศน์
  3. ฉันชอบเล่นเกมคำศัพท์ เช่น สแครบเบิ้ล ปริศนาอักษรไขว้ ฯลฯ
  4. ฉันชอบอ่านหนังสือเพื่อความเพลิดเพลิน
  5. ฉันชอบพูดและเขียนสิ่งที่เกี่ยวกับความคิดของตัวเอง
  6. ฉันชอบเล่นคำสัมผัสหรือคำคล้องจอง
  7. ฉันมักสะกดคำได้ถูกต้อง
  8. ฉันมักจะใช้คำพูดกระทบกระเทียบหรือประชดประชันเวลาโต้เถียงกับผู้อื่น
  9. เมื่อของใช้ชำรุดเสียหายหรือใช้งานไม่ได้ ฉันจะหยิบคู่มือมาอ่านเป็นอันดับแรก
  10. เมื่อทำงานเป็นกลุ่ม ฉันเลือกที่จะทำหน้าที่เป็นคนเขียนและหาข้อมูลในห้องสมุด
  11. ฉันชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  12. ฉันชอบเล่นเกมลับสมอง ปัญหาเชาว์ หรือโจทย์ตรรกะ
  13. ฉันชอบทำงานหรือเล่นเกมที่เกี่ยวกับตัวเลข
  14. ฉันชอบตั้งคำถามว่าสิ่งต่างๆ ทำงานอย่างไร
  15. ฉันชอบทำการทดลองในชั่วโมงวิทยาศาสตร์หรือเวลาว่าง
  16. ฉันชอบเล่นหมากรุก หมากฮอส หรือเกมกลยุทธ์ต่างๆ
  17. ฉันชอบจัดวางสิ่งของให้เป็นหมวดหมู่ตามลักษณะและชนิดของสิ่งๆ นั้น
  18. ฉันเชื่อว่าทุกอย่างมีคำอธิบายที่เป็นเหตุเป็นผลรองรับ
  19. เมื่อของใช้ชำรุดเสียหายหรือใช้งานไม่ได้ ฉันจะดูชิ้นส่วนประกอบและพิจารณาวิธีการทำงานของมัน
  20. เมื่อทำงานเป็นกลุ่ม ฉันเลือกที่จะทำหน้าที่เป็นคนเขียนกราฟและแผนภูมิต่างๆ
  21. ฉันชอบดูแผนที่มากกว่าอ่านข้อความบอกทาง
  22. ฉันชอบฝันกลางวัน (ฝันเฟื่องถึงเรื่องต่างๆ ในชีวิตและอนาคต)
  23. ฉันชอบงานอดิเรกอย่างเช่น การถ่ายรูป
  24. ฉันชอบวาดรูป
  25. ฉันชอบขีดเขียนหรือวาดรูปเล็กๆ น้อยๆ ลงบนหนังสือ สมุด หรือวัสดุอื่นๆ
  26. ฉันชอบพลิกดูรูปในนิตยสารมากกว่าอ่านบทความในนั้น
  27. ฉันชอบเล่นเกมต่อภาพจิ๊กซอว์ เกมเขาวงกต หรือปริศนาเกี่ยวกับภาพ
  28. ฉันจะวาดไดอะแกรมเพื่อช่วยในการท่องจำ
  29. เมื่อของใช้ชำรุดเสียหายหรือใช้งานไม่ได้ ฉันจะดูไดอะแกรมว่าของชิ้นนั้นมีการทำงานอย่างไร
  30. เมื่อทำงานเป็นกลุ่ม ฉันเลือกที่จะทำหน้าที่วาดภาพประกอบ
  31. ฉันชอบกีฬาและวิชาโปรดคือวิชาพละ
  32. ฉันชอบทำกิจกรรมที่ได้เคลื่อนไหวและออกกำลัง
  33. ฉันชอบจับต้องสิ่งของมากกว่าดูเฉยๆ
  34. ฉันชอบวิ่ง กระโดด หรือทำกิจกรรมที่มีลักษณะท้าทาย ตื่นเต้น เสี่ยงภัย
  35. ฉันชอบการทำงานที่ต้องใช้มือ เช่น งานไม้ งานเลื่อย งานเครื่องกล หรืองานสร้างโมเดล
  36. ฉันจะเคลื่อนไหวขยุกขยิก ในขณะที่ต้องนั่งรออยู่ที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลานาน
  37. ฉันมักใช้ภาษามือหรือภาษากายเมื่อสื่อสารกับผู้อื่น
  38. ฉันมักเกิดความคิดดีๆ เมื่อได้เดินเล่นหรือวิ่ง หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้ออกกำลัง
  39. เมื่อของใช้ชำรุดเสียหายหรือใช้งานไม่ได้ ฉันมักพยายามที่จะจับชิ้นส่วนมาลองประกอบเข้าด้วยกัน
  40. เมื่อทำงานเป็นกลุ่ม ฉันเลือกที่จะทำหน้าที่เป็นฝ่ายจัดวาง เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ หรือสร้างแบบจำลอง
  41. ฉันมีความรู้สึกไวต่อเสียงต่างๆ ที่เกิดตามธรรมชาติรอบตัว เช่น เสียงฝนตก เสียงลม
  42. ฉันบอกได้และฟังออกเมื่อได้ยินเสียงดนตรีเพี้ยนหรือเสียงรบกวนอื่นๆ
  43. ฉันร้องเพลงได้ไพเราะ
  44. ฉันเล่นดนตรีได้
  45. ฉันชอบเปิดเพลงฟังในระหว่างที่ทำการบ้านหรืออ่านหนังสือ
  46. ฉันพูดและเคลื่อนไหวอย่างเป็นจังหวะ
  47. ฉันฮัมเพลงอยู่เสมอ
  48. ฉันจำทำนองเพลงได้หลายเพลง
  49. เมื่อของใช้ชำรุดเสียหายหรือใช้งานไม่ได้ ฉันมักจะเคาะนิ้วเป็นจังหวะในระหว่างที่คิดหาทางแก้ไข
  50. เมื่อทำงานเป็นกลุ่ม ฉันเลือกที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ใส่เพลงหรือทำนองประกอบการนำเสนองาน
  51. ฉันรู้สึกดีเมื่อได้อยู่กับผู้คนจำนวนมาก
  52. ฉันชอบที่จะเป็นสมาชิกองค์กรและชมรมต่างๆ
  53. ฉันมีเพื่อนสนิทหลายคน
  54. ฉันสนุกกับการสอนเพื่อนนอกเวลาเรียน
  55. ฉันให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่เพื่อนเสมอ
  56. ฉันชอบทำงานเป็นกลุ่ม
  57. ฉันชอบเล่นเกมที่เล่นได้หลายๆ คน
  58. ฉันมีความเป็นผู้นำ
  59. เมื่อของใช้ชำรุดเสียหายหรือใช้งานไม่ได้ ฉันจะหาคนมาช่วย
  60. เมื่อทำงานเป็นกลุ่ม ฉันเลือกที่จะทำหน้าที่เป็นผู้กระจายและรวบรวมงานของกลุ่ม
  61. ฉันชอบทำงานคนเดียวมากกว่าทำงานร่วมกับผู้อื่น
  62. ฉันชอบเขียนไดอารี่
  63. ฉันชอบและพอใจในตัวเอง
  64. ฉันชอบที่จะอยู่ลำพังในห้องเล็กๆ มากกว่าที่จะอยู่ร่วมกับคนหมู่มาก
  65. ฉันรู้จักข้อดีและข้อด้อยของตัวเองดี
  66. ฉันรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนมุ่งมั่น พึ่งพาตัวเองได้ และไม่ทำตามกระแส
  67. ฉันมีงานอดิเรกหรือสิ่งที่สนใจเป็นพิเศษที่เป็นส่วนตัวและฉันมักไม่ค่อยพูดถึง
  68. เมื่อเกิดการโต้เถียงกัน ฉันจะเดินหนีไปจนกว่าอารมณ์จะเย็นลง
  69. เมื่อของใช้ชำรุดเสียหายหรือใช้งานไม่ได้ ฉันจะคิดก่อนว่าคุ้มค่าที่จะซ่อมหรือไม่
  70. เมื่อทำงานเป็นกลุ่ม ฉันชอบแสดงความคิดเห็นที่ออกมาจากความรู้สึกของตัวเองและไม่ตามอย่างใคร
  71. ฉันชอบท่องเที่ยวไปตามสถานที่ที่เป็นธรรมชาติ หรือสวนสาธารณะ
  72. ฉันชอบทำสวนหรือปลูกต้นไม้ในร่ม
  73. ฉันชอบสะสมของต่างๆ เช่น ก้อนหิน บัตร แสตมป์
  74. ฉันชอบเรียนรู้ชื่อของสิ่งมีชีวิตรอบตัว เช่น ชื่อต้นไม้ ดอกไม้
  75. ฉันสนุกสนานกับการให้อาหารและดูแลสัตว์
  76. ฉันมักจะพูดถึงสัตว์เลี้ยงตัวโปรด และสถานที่ธรรมชาติที่ฉันโปรดปรานอยู่เสมอ
  77. ฉันมักจะตื่นตัวกับสภาพแวดล้อมและสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว
  78. ฉันเรียนวิชาที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตได้ดี เช่น พืช สัตว์ มนุษย์
  79. เมื่อของใช้ชำรุดเสียหายหรือใช้งานไม่ได้ ฉันจะมองดูรอบๆ ตัวเพื่อหาวิธีแก้ไข
  80. เมื่อทำงานเป็นกลุ่ม ฉันชอบที่จะจัดระเบียบข้อมูลเป็นหมวดหมู่เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย
  Please enter one response per row