ข้อมูลประชากรวัยเรียนตาม ทร.14 ปี กศ.2561
ให้โรงเรียนรายงานข้อมูลประชากรวัยเรียนตาม ทร.14 ที่เกิดปี พ.ศ.2554 เข้าเรียนในปีการศึกษา 2561 ตามรายละเอียดดังนี้
โรงเรียน *
จำนวนประชากรตาม ทร. 14 ที่เกิด ปี พ.ศ.2554 ในเขตพื้นที่บริการ (คน) *
ประชากรวัยเรียนเข้าเรียนชั้น ป.1 ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2561 (คน) *
ประชากรวัยเรียนเข้าเรียนชั้น ป.1 ในโรงเรียนสังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2561 (คน) *
ประชากรวัยเรียนเข้าเรียนชั้น ป.1 ในโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2561 (คน) *
ประชากรวัยเรียนเข้าเรียนชั้น ป.1 ในโรงเรียนสังกัด อปท. ปีการศึกษา 2561 (คน) *
ประชากรวัยเรียนเข้าเรียนชั้น ป.1 ในโรงเรียนสังกัดอื่นๆ ปีการศึกษา 2561 (คน) *
ประชากรวัยเรียนเข้าเรียนชั้น ป.1 เข้าเรียนชั้นอื่น รวมโรงเรียนทุกสังกัด (คน) *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms