AVANÇ DE PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA DE BEGUR
ENQUESTA DE PERCEPCIÓ I EXPECTATIVES CIUTADANES. Març de 2023

Dintre del procediment d’exposició al públic de l’Avanç del Pla d’ordenació urbanística municipal de Begur i d’acord amb el Programa de participació ciutadana aprovat per l’Ajuntament en Ple en sessió de data 23 de gener de 2023, es proposa la present enquesta de participació ciutadana.

Aquest breu qüestionari es dirigeix a la ciutadania per tal de conèixer la seva opinió sobre temes claus relacionats amb els treballs del POUM. Es planteja com una enquesta de percepció de la realitat del municipi i sobre les expectatives ciutadanes a la formulació de la revisió del seu planejament general.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
QÜESTIÓ PRÈVIA: DADES DE L’ENQUESTAT
Residència *
Nacionalitat *
Edat *
PREGUNTES DE L’ENQUESTA

1.- Medi ambient i sostenibilitat urbana

*
1.1 Aspectes ambientals i territorials (Puntua d'1 a 3 l'ordre de rellevància dels aspectes ambientals i territorials que el POUM hauria de tractar de manera prioritària:)
1 (Poc)
2 (Mig)
3 (Molt)
contaminació acústica
mobilitat sostenible
construcció sostenible
preservació del patrimoni natural
gestió del litoral i platges
rutes per vianants i camins de ronda
preservació del patrimoni històric i arquitectònic
Altres: indica quins
Altres: indica quins

1.2 Espais naturals

Indica quin espai natural del terme municipal creus que requereix d’una especial protecció:

*
Assenyala un màxim de tres respostes
Required

1.3 Problemàtiques rellevants

Consideres que hi ha algun espai natural a Begur amb una problemàtica rellevant? Indica quin i la problemàtica que hi detectes.

1.4 Patrimoni històric, cultural i arquitectònic

Creus que hi ha algun element del patrimoni històric, cultural o arquitectònic que calgui protegir? Quin?

*
Assenyala un màxim de tres respostes
Required

2.- Activitats econòmiques i serveis als ciutadans

2.1 Equipaments i dotacions municipals

Pel que fa als equipaments públics del municipi, creus que a part dels existents, caldria preveure’n més en els propers anys? En cas afirmatiu, quins i en quina ubicació?

*

2.2 Activitats econòmiques

*
Creus que cal potenciar o limitar algun sector econòmic a Begur? En cas afirmatiu, quins i per què?
Assenyala un màxim de tres respostes
Required

2.3 Turisme

*
Quin tipus de turisme s’hauria de potenciar a Begur? En cas afirmatiu, quin i per què?
Assenyala un màxim de tres respostes
Required

2.4 Activitats i residència

*

Pel que fa a les diferents activitats econòmiques i la seva integració en els àmbits residencials, quin tipus d’impactes destacaries?

En cas afirmatiu, per a quines activitats?

2.6 Habitatge

*

Consideres que a Begur hi ha dificultat per accedir a l’habitatge?

En cas que hagis escollit l’última opció, quin tipus d’habitatge caldria?

3.-Model de desenvolupament urbà i mobilitat

3.1 Model del municipi

*

Pel que fa al model de desenvolupament urbà del municipi, quin model t’agradaria per Begur?

3.2 Creixements futurs

*

Pensant com t’agradaria que fos Begur d’aquí a 20 anys, que creus que s’hauria de fer en relació al creixement de població en el municipi?

3.3 Percepció sobre el municipi

*

Què és el que més t’agrada i el que menys de viure a Begur?

M'agrada (assenyala un màxim de tres respostes)

Required
*

Què és el que més t’agrada i el que menys de viure a Begur?

No m'agrada (assenyala un màxim de tres respostes)

Required

3.4 Mitjans de transport

*

Quin mitjà de transport utilitzes principalment quan et mous per Begur?

Required

3.5 Mobilitat al municipi

*

Quins consideres que són els principals problemes de mobilitat al municipi? Assenyala un màxim de tres respostes

Required

3.6 Estratègies per a la mobilitat

*

Quins de les següents estratègies pel que fa a la mobilitat interna, consideres que hauria de prioritzar el POUM? Assenyala un màxim de tres respostes

Required
Suggeriments
Podeu fer els vostres suggeriments.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy