فرم اطلاعات شخصی

تکميل اين فرم هيچگونه تعهد استخدامي براي شركت توسعه مدیریت راهبردی امین ايجاد نخواهد کرد.
Email address *
نام *
نام خانوادگی *
نام پدر *
دین *
ملیت *
شماره شناسنامه *
تاریخ تولد *
محل تولد *
محل صدور *
وضعیت تاهل *
تعداد فرزندان *
آدرس: *
وضعیت نظام وظیفه *
نشانی منزل *
نشانی محل کار فعلی *
تلفن تماس منزل *
تلفن همراه *
تلفن تماس محل کار فعلی *
پست الکترونیکی *
آیا دارای نقص عضو یا محدودیت جسمی هستید؟ *
آیا نسبت به چیزی آلرژی داشته اید؟ *
آیا دچار بیماریهای عصبی شده اید؟ *
آیا در طی سه سال گذشته به خاطر بیماری مهمی، بستری شده اید؟ *
آیا هرگز به خاطر سانحه رانندگی از بیمه بیکاری استفاده کرده اید؟ *
آیا در طی سه سال گذشته عمل جراحی مهمی روی شما صورت گرفته است؟ *
زبان خارجی *
میزان تسلط بر زبان خارجی *
مهارت ها و توانایی های خود را در چند جمله بیان نمایید *
نام گواهینامه و نام دوره ای را که گذرانده اید بیان نمایید *
از چه طریق با ما آشنا شده اید؟ *
پیشنهاد همکاری شما؟ *
حقوق دریافتی پیشنهادی شما؟ (به تومان) *
لطفاً روزمه کاری خود را پیوست نمایید *
لطفاً تمامی فایل های پیوستی خود را در حجم تا 10 مگ ارسال نمایید.
Required
لطفاً یک قطعه عکس 4 * 3 پشت زمینه سفید پیوست نمایید *
Required
لطفاً تصویر کارت ملی خود را پیوست نمایید *
Required
لطفاً کپی صفحه اول شناسنامه خود را پیوست نمایید *
Required
لطفاً تصویر کارت پایان خدمت خود را پیوست نمایید
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service