แบบสำรวจความต้องการ SMEs ไทย เพื่อจับคู่ธุรกิจกับตลาดญี่ปุ่น
ท่านเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือไม่
หากเป็นสมาชิกหน่วยงานภาครัฐ โปรดระบุหน่วยงาน ในช่องอื่นๆ
รหัสสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรณีไม่ทราบให้กรอก "ไม่มี"
Your answer
ความต้องการขยายธุรกิจไปลงทุนในประเทศญี่ปุ่น
ชื่อกิจการ
Your answer
ข้อมูลธุรกิจ (ประวัติความเป็นมาโดยย่อ)
Your answer
ข้อมูลสินค้า
Your answer
ที่ตั้งกิจการ
ที่อยู่ติดต่อเลขที่
Your answer
หมู่ที่
Your answer
ตรอก/ซอย
Your answer
อาคาร/หมู่บ้าน
Your answer
ถนน
Your answer
แขวง/ตำบล
Your answer
เขต/อำเภอ
Your answer
จังหวัด
Your answer
รหัสไปรษณีย์
Your answer
เบอร์โทรศัพท์
Your answer
ข้อมูลติดต่อผู้ประสานงาน
ชื่อผู้ประสานงาน
Your answer
นามสกุลผู้ประสานงาน
Your answer
เลขประจำตัวประชาชน
Your answer
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
Your answer
อีเมลที่สามารถติดต่อได้
Your answer
โปรดเลือกกิจกรรมที่ท่านสนใจ เพียง 1 กิจกรรมเท่านั้น
ท่านต้องการเข้ากิจกรรมในส่วนใด?
เลือกได้เพียง 1 ด้านเท่านั้น
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms