Kohezijska politika in mladinske organizacije MOL 2021 - 2027
Obdobje črpanja kohezijskih sredstev 2014 - 2020 se bliža koncu, zato tudi v mladinskih organizacijah pogled usmerjamo v naslednjo finančno perspektivo. S tem namenom Urad za mladino MOL in Zavod Nefiks, 29. 5. 2019 med 13h in 15h v Rdeči dvorani mestne hiše organizirata posvet.

Cilj posveta je seznanitev s prioritetami nove perspektive 2021 - 2027 in podajanje naših skupnih predlogov odločevalcem. S tem bomo pričeli proces zbiranja predlogov, ki jih bomo posredovali Službi vlade RS za kohezijsko politiko in drugim odločevalcem, ki jih bomo na posvetu prepoznali kot ustrezne naslovnike.

Na posvetu bodo sodelovali predstavniki:
- Urada za mladino mestne občine Ljubljana, Katarina Gorenc,
- Službe vlade za kohezijsko politiko,
- Mladinskega sveta Slovenije in Urada RS za mladino.

Nekatere predloge, ki jih predvideva že Strategija mestne občine Ljubljana za mlade, bomo na SVRK posredovali, pri tem pa želimo vašo podporo, oziroma vaš izkazan interes, zato prosimo, da ga označite in podrobneje opredelite spodaj, v tem prijavnem obrazcu.

Na posvetu pa poleg že zapisanih, želimo skozi moderirana diskusijska omizja opredeliti še druga področja delovanja mladinskih organizacij, ki se nanašajo na prednostna področja nove finančne perspektive:

- pametnejša Evropa (inovativno in pametno gospodarsko preoblikovanje)
- bolj zelena, nizkoogljična Evropa (vključno z energetskim prehodom, krožnim gospodarstvom, prilagajanjem podnebnim spremembam in obvladovanjem tveganj)
- bolj povezana Evropa (mobilnost in povezljivost IKT)
- bolj socialna Evropa (evropski steber socialnih pravic in podpora za zdravstveno varstvo)
- Evropa bliže državljanom (trajnostni razvoj mestnih, podeželskih in obalnih območij ter lokalne pobude)

Prijave na posvet zbiramo do zasedbe 30 prostih mest, oz. do 27. 5. 2019

Organizacija
Your answer
Ime in priimek predstavnika organizacije
Your answer
Funkcija v organizaciji
Your answer
Elektronski naslov
Your answer
Telefonska številka
Your answer
Označite vsa področja, na katerih želi vaša organizacija oblikovati projekte v novi finančni perspektivi po letu 2021 (področja so povzeta po zgoraj omenjeni strategiji)
Za vsako področje, ki ste ga izbrali na kratko opredelite konkreten izziv, ki ga želite nasloviti oz. podajte primer konkretne aktivnosti
Npr. 6. želimo vzpostaviti reden termin posvetovanj z mladimi na teme, ki jih zadevajo, na področju 9. pa želimo vzpostaviti socialno podjetje, ki bo mladim kulturnim ustvarjalcem omogočalo prehod na trg dela.
Your answer
Ste pri prijavi na projekte v obstoječi finančni perspektivi naleteli na ovire, ki so vam preprečevale prijavo? Če da, navedite, s kakšnimi ovirami ste se srečevali in kje vidite možnosti za odpravo teh ovir.
Npr. Na razpis Ministrstva za xy se nismo mogli prijavljati, saj smo imeli manjše prostorske kapacitete, kakor je bilo navedeno med pogoji za prijavo. Ker menimo, da bi aktivnost vseeno lahko izvedli kvalitetno, prostore pa najeli, predlagamo, da pri naslednjih razpisih upošteva tudi to možnost.
Your answer
Nam želite v zvezi s tematiko ali organizacijo posveta še kaj sporočiti?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service