FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
DANE PODSTAWOWE
Nazwisko *
Your answer
Imię *
Your answer
Reprezentowana Rada Seniorów: *
Your answer
Osoba zgłaszana na: *
Proszę, podaj swój numer telefonu: *
Your answer
Proszę, podaj swój adres e-mail: *
Your answer
Czy posiadasz dodatkowe wymagania związane z udziałem w Forum, np. związane z dietą (wegetarianizm, alergie) lub ograniczoną mobilnością? Jeśli tak, podaj jakie:
Your answer
Czy biorąc pod uwagę Twoją sytuację finansową jesteś w stanie pokryć we własnym zakresie koszty swoich przejazdów na Forum? *
Proszę podaj Twój wiek (licząc ukończone lata): *
Your answer
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1) Administratorem moich danych osobowych jest Pracownia Pozarządowa, mająca siedzibę przy
ul. Dworcowej 2, 75-201 Koszalin.
2) Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 oraz zadania publicznego dofinansowanego z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.
3) Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Liderzy wśród Seniorów”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych.
4) Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
5) Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
*
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy