កម្រងសំណួរកម្មវិធីបំផុសដល់ការអានសៀវភៅ
ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨
បណ្ណាល័យវិទ្យាស្ថានបច្ចកវិទ្យាកម្ពុជា
បន្ទប់ជាន់ផ្ទាល់ដី នៃអាគារអ៊ី(I)

បណ្ណាល័យជាមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់នូវធនធានចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ ប្រកបដោយគុណភាព ដល់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវ សម្រាប់បំពេញបន្ថែមនូវចំណេះដឹង។ ដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងទាំងអស់នោះ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ក្នុងនាមជាបណ្ណារក្ស សូមទទួលការរិះគន់ ពីសិស្ស-និស្សិត និងអ្នកទទួលសេវា ពីបណ្ណាល័យទាំងអស់ ដើម្បីស្ថាបនាបណ្ណាល័យ ប្រកបដោយគុណភាព និងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ ខាងក្រោមនេះ បណ្ណាល័យសូមធ្វើការស្ទាបស្ទង់មតិ របស់និស្សិតទាំងអស់ ទាក់ទងនឹងកម្មវិធីមួយដែលបំផុសដល់ការអានសៀវភៅ​និងលេីកទឹកចិត្តបន្ថែមទៀតដល់អ្នកដែលអាននិងស្រាវជ្រាវ នៅបណ្ណាល័យ នាពេលខាងមុខ។

ចំណាំ : BIBILO BATTLE​ ជាកម្មវិធីមួយដែលបំផុសដល់ការអានសៀវភៅ​និងលេីកទឹកចិត្តបន្ថែមទៀតដល់អ្នកដែលអាននិងស្រាវជ្រាវ។ អ្នកដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះនិងធ្វេីការចែករំលែកសៀវភៅដែលខ្លួនចូលចិត្តអានទៅកាន់អ្នកដទៃទៀត តាមរយះការធ្វេីបទបង្ហាញមានរយះពេល៥នាទី ហើយសៀវភៅដែលឈ្នះនិងក្លាយជាសៀវភៅជើងឯកប្រចាំឆ្នាំ នឹងមានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តបន្ថែមទៀត​។

សូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលារបស់លោកអ្នក!

ស្លាកសំគាល់ បណ្ណាល័យ វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា
គេហទំព័របណ្ណាល័យ (bib.itc.edu.kh)
គេហទំព័រ បណ្ណាញសង្គម (Facebook Page : Library of ITC)
១.​ តើអ្នកជានិស្សិតរៀននៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាឬទេ?
២.​ តើអ្នកជានិស្សិតរៀនជំនាញអ្វី? *
៣.​ តើអ្នកមកបណ្ណាល័យមានបំណងមកធ្វើអ្វី? *
៤. តើអ្នកចូលចិត្តអានសៀវភៅឬទេ? *
៥.​ តើអ្នកចូលចិត្តអានសៀវភៅប្រភេទអ្វី?
៦.​ តើអ្នកធ្លាប់ស្គាល់កម្មវិធីប្រកួត BIBLIO BATTLEទេ?
៧.​ BIBILO BATTLE​ ជាកម្មវិធីមួយដែលបំផុសដល់ការអានសៀវភៅ​និងលេីកទឹកចិត្តបន្ថែមទៀតដល់អ្នកដែលអាននិងស្រាវជ្រាវ។ អ្នកដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះនិងធ្វេីការចែករំលែកសៀវភៅដែលខ្លួនចូលចិត្តអានទៅកាន់អ្នកដទៃទៀត តាមរយះការធ្វេីបទបង្ហាញមានរយះពេល៥នាទី ហើយសៀវភៅដែលឈ្នះនិងក្លាយជាសៀវភៅជើងឯកប្រចាំឆ្នាំ នឹងមានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តបន្ថែមទៀត​។ បើសិនជា បណ្ណាល័យ បង្កើតកម្មវិធី BIBLIO BATTLE នេះ តើអ្នកចង់ចូលរួមដែរឬទេ? *
៨.​ តាមយោបល់អ្នក​ តើអ្នកចង់ឱ្យបណ្ណាល័យមានបន្ថែមសេវាកម្ម ឬកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងអ្វីទៀតដែរឬទេ?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service