แบบสอบถามปริมาณงานของโรงเรียนภายใต้กำกับ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
กรุณาตอบคำถามเป็นจำนวนที่แสดงปริมาณงาน ของแต่ละกิจกรรมย่อยที่โรงเรียนได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (โดยใช้หน่วยนับ = จำนวนโครงการ)
ชื่อโรงเรียน
Your answer
จำนวนปริมาณงาน กิจกรรมย่อย รหัส 168 การบริหารวิชาการ ของโรงเรียนที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
Your answer
จำนวนปริมาณงาน กิจกรรมย่อย รหัส 169 การบริหารงานทั่วไป ของโรงเรียนที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
Your answer
จำนวนปริมาณงาน กิจกรรมย่อย รหัส 170 การบริหารงานบุคคล ของโรงเรียนที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
Your answer
จำนวนปริมาณงาน กิจกรรมย่อย รหัส 171 การบริหารงานงบประมาณและแผนงาน ของโรงเรียนที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
Your answer
จำนวนปริมาณงาน กิจกรรมย่อย รหัส 172 การบริหารกิจการนักเรียน ของโรงเรียนที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
Your answer
ผู้รายงานข้อมูล
Your answer
ผู้รับรองข้อมูล (ผอ.โรงเรียน/รักษาการ)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms