Søknad om permisjon for elevar 2017/18
Søknad om permisjon frå undervisning

I fylgje opplæringslova § 2-11 kan elevar få innvilga permisjon for inntil to veker (ti skuledagar) utanom skuleferiar og skulefridagar. Dersom ein søkjer om meir enn dette, kan berre ein periode på inntil to veker (ti skuledagar) innvilgast. Eleven må vidare seie opp plassen ved skulen, og søkje på nytt om ny plass ved skulen. Eleven er då henvist til reglane for heimeundervisning, jf opplæringslova § 2-1 og § 2-13. Me minner i denne samanhengen om at Hosanger Montessoriskule berre har inntak av elevar ved skulestart.

Søknadar om permisjon skal vere skriftleg, og i god tid før planlagt fråvær. Foreldra har i permisjonstida sjølv ansvar for opplæringa av barnet. Opplæringa som eleven mister under permisjonen er ikkje erstatningspliktig, dvs at eleven ikkje har rett på å få denne undervisninga igjen på eit seinare tidspunkt.

Permisjonssøknader blir behandla som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det betyr at vedtaket kan klagast på innan tre veker.

Me søkjer om permisjon for:
Your answer
Kontaktlærar for eleven
Your answer
Start for permisjon
MM
/
DD
/
YYYY
Slutt for permisjon
MM
/
DD
/
YYYY
Bakgrunn for permisjon
Your answer
Eg har lest og forstått reglar for permisjon
Signatur føresette
Your answer
Dato for innsendt søknad
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Hosanger Montessoriskule. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms