Ledaravtal - SOL-flickornas truppsektion
Avtal gällande ditt förtroendeuppdrag som ledare, 1 augusti 2017 – 31 juli 2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vad är ett förtroendeuppdrag?

Uppdragstagare är personer vilka har tilldelats ett förtroendeuppdrag av styrelsen eller sektionsstyrelsen. Förtroendeuppdrag gäller under en avgränsad tid. Exempel på uppdrag är ledare, sektionsstyrelsemedlem, kommittémedlem, utbildare och domare. Ordet förtroende står för tillit, anseende och ansvar.

Grunden för att tilldelas ett uppdrag baseras på förtroende, vilket innebär att ett uppdrag inte kan betraktas som en rättighet.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Att vara ledare innebär att du är uppdragstagare till SOL-flickornas GF. Att vara ledare är ett förtroendeuppdrag och en mycket viktig del av föreningens verksamhet. Som ledare är du med och bidrar till att SOL-flickorna är under ständig utveckling.

För att underlätta träningar och föreningsarbete är det viktigt att alla inom föreningen känner till sitt ansvar. Vid träning i hallen är det den ansvariga huvudtränaren som fattar övergripande beslut. Dessa beslut ska följas och respekteras av övriga tränare, ass.tränare, pryor, gymnaster och föräldrar inom den egna gruppen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Åtaganden som ledare:

∙ att närvara vid de träningar som tränaren ålagt sig vid terminens början

∙ att ansvara för och leda gymnasternas träning och att se till att träningen bedrivs på rätt nivå för gymnasterna

∙ att se till att säkerhetsföreskrifter och säkerhetsanordningar i hallen efterföljs samt att en komplett förbandslåda finns tillgänglig

∙ att säkerhetspass sker på de redskap som kräver detta och att tränaren har rätt kompetens/utbildning för de övningar som ska utföras

∙ att se till att redskapen ställs tillbaka i rätt redskapsrum på plats enligt uppdaterad redskapsskiss (om sådan finns) och släcka och låsa redskapsrum, musikskåp och hall efter träning

∙ att vägleda ass.tränare och pryor

∙ att föra en dialog med sektionsstyrelsen om den egna utbildningen

∙ att, om du saknar utbildningarna, genomgå SOL-flickornas Introkurs, Uppförandekoden del 1 och Uppförandekoden del 2 så snart tillfälle ges

∙ att närvara vid, och utgöra ett stöd, på föräldramöten

∙ att kunna delta vid minst en ledarträff per år arrangerad av sektionsstyrelsen

∙ att fylla i de utvärderingar/enkäter gällande uppdraget som ledare som skickas ut från sektionsstyrelsen

∙ att ge återkoppling till sektionsstyrelsen vid eventuella problem, förslag på förändringar och/eller utvecklingsidéer

∙ att aktivt ta del av den information som sänds ut från föreningsstyrelsen och sektionsstyrelsen

∙ att det interna materialet (som de låsta delarna på sol-trupp.se) inte sprids utanför ledarkåren

∙ att följa de beslut som förenings- och sektionsstyrelsen tar i samband med verksamhetsplan och strategiarbete

∙ att följa Gymnastikförbundets uppförandekod.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rättigheter som ledare:

∙ att arvode betalas ut enligt gällande dokument (som du hittar på www.webbkansliet.se)

∙ att närvara på årsmötet

∙ att få relevant information från föreningsstyrelsen och sektionsstyrelsen

∙ att ha tillgång till uppdaterat, sektionsspecifikt material genom sol-trupp.se

∙ att, på begäran, erhålla information och upplysningar i angelägenheter som ligger inom föreningens verksamhet

∙ att få hjälp och stöd om ledaren, som aktiv, vill förkovra sig inom föreningens verksamhet

∙ att få råd och utbildning för att på ett bra sätt kunna hjälpa föreningens aktiva medlemmar

∙ att få ledarkläder i form av den svarta t-shirten.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sektionsstyrelsen ansvarar för att följa upp och ha en dialog med ledare för att säkerställa att uppsatta regler och riktlinjer som föreningen och sektionsstyrelsen har tagit fram efterlevs.

Huvudstyrelsen har mandat att tillsätta, förlänga och avsluta ledarens förtroendeuppdrag i enlighet med verksamhetshandboken. Sektionsstyrelsen har mandat att dra in arvodesutbetalningar om ovanstående avtal inte efterlevs.
Underskrift av avtal
För- och efternamn: *
Your answer
Jag har läst och accepterar avtalet: *
Jag har genomgått följande obligatoriska utbildningar: *
Required
Övrigt:
Har du några övriga synpunkter du vill skicka med gällande ditt uppdrag som ledare?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy