Ankieta ewaluacyjna dla rodziców dotycząca szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego
Prosimy Państwa o wypełnienie ankiety. Zależy nam bardzo na uzyskaniu opinii na temat sytuacji wychowawczo – profilaktycznej w naszej szkole. Mamy nadzieję, że uzyskane od Państwa informacje pozwolą nam ocenić i poprawić jakość pracy wychowawczej w naszej placówce. Prosimy o zaznaczenie wybranych odpowiedzi.
1) Co Państwa zdaniem powinno być najważniejszym zadaniem szkoły w zakresie profilaktyki i wychowania? /można zaznaczyć kilka odpowiedzi/
2) Czy Pańskie dziecko czuje się w szkole bezpiecznie?
3) Czy Pańskie dziecko jest w klasie akceptowane i dowartościowane?
4) Czy Pańskie dziecko chętnie uczęszcza na zajęcia sportowe i pozalekcyjne?
5) Czy Pańskie dziecko chętnie uczęszcza na zajęcia sportowe i pozalekcyjne?
6) Czy podczas zebrania rodziców zostały Pani/u przedstawione prawa i obowiązki ucznia?
7) Czy zna Pan/i zasady usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole?
8) Czy pracownicy szkoły w miarę potrzeb i możliwości udzielają Pani/u pomocy w rozwiązywaniu problemów z dziećmi?
9) Czy Pan/i bierze udział w pracach na rzecz szkoły?
10) Jakie wartości uznajecie Państwo za najważniejsze? /może Pan(i) zaznaczyć maksymalnie 5/
Your answer
11) Jakie umiejętności Państwa zdaniem są najważniejsze dla Waszego dziecka w jego dalszej nauce i pracy? /może Pan(i) zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź – maksymalnie 5/
12) Czy szkoła poprzez swoje działania rozwija zainteresowania i pasje uczniów?
13) Czy szkoła wspomaga uczniów, którzy mają trudności w nauce?
14) Czy według Państwa szkoła właściwie propaguje działania dotyczące zdrowego stylu życia?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms