แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อการให้บริการของคณะเทคโนโลยีสังคม ด้านบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีสังคม มทร.ตะวันออก เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตรงกับความต้องการและเกิดความพึงพอใจมากที่สุด งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จึงขอความอนุเคราะห์ในการสำรวจความพึงพอใจคุณภาพในการให้บริการเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการ
โปรดคลิกเลือก หรือทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับความเห็น และระดับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
(5) หมายถึง ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในระดับมากที่สุด
(4) หมายถึง ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในระดับมาก
(3) หมายถึง ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในระดับ ปานกลาง
(2) หมายถึง ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในระดับน้อย
(1) หมายถึง ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในระดับน้อยที่สุด
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy