Full d'inscripció per a les activitats del Parc Nacional de Cabrera
Les activitats no han de ser enteses tan sols com una activitat d'esbarjo i platja, sinó que són principalment activitats d'educació ambiental que hem d'intentar relacionar al màxim possible amb altres continguts del currículum escolar dels alumnes que hi participen. Un cop rebuda la sol·licitud, l'equip d'educació del parc es posarà en contacte amb el centre sol·licitant per confirmar l'activitat.
Email *
Avís (COVID-19)
La realització de l'activitat queda condicionada al compliment de les mesures adoptades en cada moment per les autoritats competents per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. L'activitat podrà ser modificada o cancel·lada si el compliment d’aquestes mesures ho requereix.
Nom del Centre o Col·lectiu *
Adreça *
Població *
Codi Postal *
Telèfon *
Nom de la persona de contacte *
Nom de la persona responsable/acompanyant durant l'activitat *
Nombre de professors/acompanyants durant l'activitat
Nivell del grup d'alumnes/visitants *
Nombre d'alumnes/visitants i, si escau, nombre de grups-classe *
Circumstàncies especials del grup
Si esteu contextualitzant l’activitat sol·licitada dins un contingut de classe, especifiqueu quin
Seleccioneu la/les activitat/s a realitzar A MALLORCA *
Required
Data preferent per realitzar l'activitat a Mallorca (tallers només en dimecres a partir de febrer) (si triau més d'una activitat, utilitzau el camp d'Observacions per indicar la data desitjada per cada una)
MM
/
DD
/
YYYY
Observacions
Seleccioneu l'activitat a realitzar A CABRERA (Per a fer visita a Cabrera, marcau també l'opció CABRERA DES DE L'AULA, per a fer la xerrada introductòria al Parc Nacional)
Data preferent per realitzar l'activitat a Cabrera (intentau evitar els dimarts i divendres, dies de relleu de personal)
MM
/
DD
/
YYYY
Observacions
LOPD
D'acord amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, les dades recollides en el present formulari seran d'ús exclusiu per a les activitats d'educació ambiental i la seva avaluació.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy