หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พระธรรม
คำชี้แจง ให้นักเรียนอ่านคำถาม คิดวิเคราะห์ให้เข้าใจ แล้วเลือกตอบซึ่งเป็นตัวเลือกที่นักเรียนเห็นว่าถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ชื่อ - นามสกุล *
ชั้น *
เลขที่ *
1. สิ่งที่เคารพบูชาสูงสุดของชาวพุทธคืออะไร *
1 point
2. พระพุทธเจ้าเสด็จออกไปบิณฑบาตในเวลาใด *
1 point
3. “คิดและทำในสิ่งที่ดี” จัดเข้าในอริยสัจ 4 ข้อใด *
1 point
4. ข้อใดไม่จัดเข้าในอบายมุข 6 *
1 point
5. “อั้มประกอบอาชีพสุจริต” แสดงว่าอั้มปฏิบัติตนตามหลักเบญจธรรมข้อใด *
1 point
6. การแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระมหากษัตริย์ข้อใดสำคัญที่สุด *
1 point
7. การปฏิบัติตนตามหลักคำสอนทางศาสนาเป็นผลดีต่อใครมากที่สุด *
1 point
8. “อย่านับถือรูปเคารพ” เป็นหลักปฏิบัติของศาสนาใด *
1 point
9. มานะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ถ้ากล่าวตามหลักอาศรม 4 พฤติกรรมของมานะตรงกับอาศรมข้อใด *
1 point
10. พิธีล้างบาปเป็นพิธีกรรมของศาสนาใด *
1 point
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy