Enquisa sociolingüística 2019
ENQUISA PARA O ALUMNADO
En que curso estás?
En que lingua falas habitualmente?
En que lingua falan habitualmente na túa casa?
En que lingua te expresas habitualmente no instituto?
Cal é a túa competencia comunicativa en galego?
Cal é a túa competencia comunicativa en castelán?
Cal é a túa competencia comunicativa nestas outras linguas?
Moi boa
Boa
Aceptable
Deficiente
Moi deficiente
INGLÉS
FRANCÉS
PORTUGUÊS
Paréceche importante conseguir unha boa competencia comunicativa nestas linguas?
Moi importante
Importante
Necesario
Pouco importante
Nada importante
GALEGO
CASTELÁN
INGLÉS
FRANCÉS
PORTUGUÊS
Consideras adecuado o número de horas semanais destinado a impartir materias de linguas?
Moi adecuado
Suficiente
Escaso
Excesivo
GALEGO
CASTELÁN
INGLÉS
FRANCÉS
PORTUGUÊS
Paréceche útil para o teu futuro acadar unha boa competencia comunicativa nestas linguas?
Moi útil
Necesario
Pouco útil
Innecesario
GALEGO
CASTELÁN
INGLÉS
FRANCÉS
PORTUGUÊS
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service