แบบประเมินระบบโลจิสติกส์ (ขนส่งสินค้า) ภายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการศึกษาข้อมูลระบบโลจิสติกส์กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเบื้องต้น เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นมหานครแห่งเอเชีย
โดย
ศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คำชี้แจง
1. แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้เป็นแบบสัมภาษณ์สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการวิจัย ความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง
2. แบบสัมภาษณ์นี้ประกอบด้วย 3ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
ส่วนที่ 2 : แบบประเมินสภาพปัจจุบันระบบโลจิสติกส์ (ขนส่งสินค้า) ภายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (AS-IS)
ส่วนที่ 3 : แบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและการจัดการปัญหาระบบโลจิสติกส์ (ขนส่งสินค้า) ในอนาคต ภายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (To-Be)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service