Zgłoszenie na chrześćijański kurs dziecięcy: Marylin 2016 - Wake

Kurs dziecięcy Marylin 2016 - Wake - 30 lipca - 6 sierpnia 2016 r.

Po otrzymaniu informacji o przyjęciu na kurs wpłatę za kurs w wysokości 500 zł wpłać na konto:

Kościół Ewangelicznych Chrześcijan Zbór w Nowym Tomyślu ul. Wypoczynkowa 20

PKO .BP w N. Tomyślu nr 88 1020 4144 0000 6902 0043 0439

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Do uczestników i ich opiekunów:

  Naszym celem jest zorganizowanie Wam (Waszym dzieciom) dobrej zabawy i miłego spędzenia czasu na kursie charakterze rekreacyjno – wypoczynkowym. Przypominamy jednak, że decydowaliście się na wyjazd zbiorowy, a więc będziemy wymagali od Was podporządkowania się zasadom współżycia w grupie, jak również prawom i obowiązkom uczestnika kursu. Dlatego prosimy wszystkich rodziców i opiekunów, a także wymagamy tego od nich aby pobrali i przeczytali regulamin chrześcijańskiego kursu dziecięcego Marylin 2016 - Wakee (dostępny tutaj: http://kechnt.pl/kids2016_pliki/Regulamin_Marylin_2016_Wake.pdf).