รายวิชาเคมี4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-สกุล *
Your answer
เลขที่ *
Your answer
ชั้น *
Your answer
1. พิจารณาปฏิกิริยาต่อไปนี้ 1. 4NH3 + 5O2 4NO + 6H2O 2. N2 + 3H2 2NH33. Cd + NiO2 + 2H2O Cd(OH)2 + Ni(OH)2 4. FeS + HCl FeCl2 + H2S ข้อใดจัดเป็นปฏิกิริยารีดอกซ์
1 point
2. ข้อความต่อไปนี้จัดเป็นปฏิกิริยารีดอกซ์กี่ข้อ 1. วางโลหะเหล็กทิ้งไว้แล้วเกิดสนิมขึ้น 2. วางก้อนน้ำแข็งทิ้งไว้แล้วกลายเป็นน้ำจนหมด 3. เทกรดไฮโดรคลอริกลงไปในโซดาไฟ 4. ใส่ชิ้นโลหะแมกนีเซียมลงในกรด HCl
1 point
3. ข้อความใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับปฏิกิริยาที่กำหนดให้ต่อไปนี้N2H4(aq) + O2(g) N2(g) + H2O(l)
2 points
4. เมื่อจุ่มโลหะ X ลงในสารละลาย CuSO4 พบว่ามีของแข็งมาเกาะที่แท่งโลหะ X เมื่อตั้งทิ้งไว้นาน 3 ชั่วโมง พบว่าสารละลายมีสีจางลง ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้อง
1 point
5. เมื่อนำแท่ง Sn จุ่มลงในสารละลาย Pb(NO3)2 ปรากฏว่า มีโลหะตะกั่วเกาะบนแท่งดีบุก แสดงว่า
1 point
6. เมื่อนำโลหะตะกั่วจุ่มลงในสารละลายสีฟ้ามีไอออนของโลหะทองแดง เมื่อเวลาผ่านไปพบว่ามีสารสีน้ำตาลแดงมาเกาะที่โลหะตะกั่ว สารละลายมีสีจางลง ข้อใดกล่าวถูกต้อง
2 points
7. จงพิจารณาว่าปฏิกิริยาใดเป็นปฏิกิริยารีดอกซ์
3 points
8. จุ่มลวดแมกนีเซียมลงในสารละลาย ZnSO4 เกิดสารสีเทาเงินที่ชิ้นแมกนีเซียมตรงส่วนที่จุ่มในสารละลาย เมื่อเคาะสารสีเทาเงินออกพบว่าลวดแมกนีเซียมกร่อนไปข้อใดถูกต้อง
4 points
9. จากปฏิกิริยาระหว่าง Al กับสารละลาย Ni ดังสมการ 2Al(aq) + 3 Ni2+(aq) ----> 2Al3+(aq) + 3Ni(s) สารใดทำหน้าที่เป็นตัวออกซิไดส์
1 point
10. จากปฏิกิริยา 1. Zn(s) + Cu2+(aq) ---> Zn2+(aq) + Cu(s) 2. Fe2+(aq) + Ag+(aq) ----> Fe3+(aq) + Ag(s) 3. Cu(s) + 2Co3+(aq) ----> 2Cu2+(aq) + Co(s) ข้อใดระบุตัวรีดิวซ์ได้ถูกต้องทั้งหมด
3 points
11. เมื่อจุ่มโลหะทองแดงลงในสารละลาย AgNO3(aq) ปรากฏว่าเกิดผลึกสีเงินเกาะที่แผ่นทองแดงและสารละลายเปลี่ยนจากไม่มีสีเป็นสีฟ้าอ่อน ข้อใดแสดงปฏิกิริยารีดอกซ์ที่เกิดขึ้น
4 points
12. การเขียนแผนภาพเซลล์ข้อใดผิด
1 point
13. จากแผนภาพเซลล์ Cr(s)çCr3+(aq) çç Pb2+(aq) çPb(s) ปฏิกิริยาของเซลล์ควรเป็นข้อใด
1 point
14. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแผนภาพดังต่อไปนี้ Sn(s) çSn2+(aq) ççCu2+(aq) çCu(s)
4 points
15. จากปฏิกิริยาของเซลล์ดังต่อไปนี้ข้อใดเขียนแผนภาพเซลล์ได้ถูกต้องFe(s) + Sn4+(aq) -------> Fe2+(aq) + Sn2+(aq)
1 point
16. เมื่อต่อครึ่งเซลล์ Zn(s)çZn2+(aq) กับครึ่งเซลล์ Cu(s)çCu2+(aq) เครื่องมือในข้อใดใช้ในการแปลผลของตัวแปรตามในการทดลอง
2 points
17. เมื่อต่อวงจรไฟฟ้าสะพานเกลือทำหน้าที่ในข้อใด
4 points
18. ข้อใดอธิบายการเกิดกระแสไฟฟ้าในเซลล์กัลวานิกได้
3 points
19. เมื่อต่อครึ่งเซลล์ Cu(s)çCu+(aq) มาเชื่อมต่อกับครึ่งเซลล์ Mg(s)çMg2+(aq) การเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาในข้อใดถูกต้อง
3 points
20. จากปฏิกิริยา Fe(s) + Sn4+(aq) --------> Fe2+(aq) + Sn2+ (aq) การเขียนแผนภาพเซลล์ควรเป็นข้อใด
4 points
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.