แบบสอบถามความพึงพอ                                ในการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่                        ประจำปีการศึกษา 2565
คำชี้เเจง
1.แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความคิดเห็นของการดำเนินการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยจะนำข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมให้ดีขึ้นในโอกาสต่อไป
2.เกณฑ์การให้คะเเนนระดับความคิดเห็น
1 หมายถึง ความพึงพอใจ น้อยที่สุด
2 หมายถึง ความพึงพอใจ  น้อย
3 หมายถึง ความพึงพอใจ  ปานกลาง
4 หมายถึง ความพึงพอใจ  มาก
5 หมายถึง ความพึงพอใจ  มากที่สุด
3.ให้ผู้ที่กรอกแบบประเมินทำเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของผู้กรอกมากที่สุด
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป *
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป สถานภาพ
*
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy