Doğal Gaz İç Tesisat İş Sağlığı Güvenliği ve Teknik Esasları
Hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin amaçlarından değildir?
5 points
Aşağıdakilerden hangisi kaynak sarf malzemeleridir?
5 points
100 mbar gaz basıncı ile çalışacak bir cihazın bağlı olduğu doğal gaz tesisatının servis kutusu basıncı ne kadar olmalıdır?
5 points
Aşağıdakilerden hangisi brülör gaz yolu armatürüne ait değildir?
5 points
Servis kutusu regülatörünün tesisata bağlantısı aşağıdakilerden hangisi ile yapılır?
5 points
Aşağıdaki belirtilen kazanlardan hangisi diğer yakıttan doğal gaz dönüşümü yapılabilir?
5 points
Hangisinin körüklü sayaç grubunda olması zorunlu değildir?
5 points
24 kW baacalı bir kombi tavan yüksekliği 3 m olan bir alana yerleştirilecek olursa oda ölçüleri ile ilgili aşağıdaki hangi ölçü doğru olur?
5 points
Aşağıdakilerden hangisi gözle görünmeyecek kaynak kusurlarındandır?
5 points
Bacalı cihazlar için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
5 points
Aşağıdaki özelliklerden hangisinin kişisel koruyucu donanımlarda bulunmasına gerek yoktur?
5 points
Bir (1) m3 sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG)kaç metreküp doğal gaza eşdeğerdir?
5 points
Kılıf borusu kullanılacak aşırı yüke maruz kalan yer altı doğal gaz tesisatlarında kılıf borusu ile doğal gaz borusu çapları arasında ne kadar fark olmalıdır?
5 points
Katodik korumada aşağıdaki uygulamalardan hangisi hatalıdır?
5 points
Aşağıdakilerden hangisi çalışanların kişisel koruyucu malzemelerindendir?
5 points
Soba, şofben, kombi gibi yakıcı cihazların tesisata bağlantıları nasıl yapılmalıdır?
5 points
Doğal gaz tesisatı boru çapı hesabında dikkat edilecek hususlardan hangisi yanlış ifade edilmiştir?
5 points
Elektrik akımına kapılan kazazedeye yapılması gereken ilk müdahale aşağıdakilerden hangisidir?
5 points
Kanaması olan yaralıya ilk yardım uygularken aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
5 points
Kazan dairesi için havalandırmanın boyutu neye göre belirlenir?
5 points
Akışkanın işletme şartları altında boru içinde kalacağını ve bir sızma yapmayacağını doğrulamak amacı ile yapılan teste ne denir?
5 points
TS EN 1856-1 T120 P1 D Vm L50040 G500 gösterimi için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
5 points
G65 sınıfı bir doğal gaz sayacı 300 mbar basınç altında en fazla kaç m3 debi ölçer?
5 points
Kazana brülör seçimi ve montajında hangisi yanlıştır?
5 points
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy