ĐƠN XIN GIA HẠN THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ BẢO VỆ LUẬN VĂN, LUẬN ÁN

Anh (chị) học viên điền đầy đủ các thông tin dưới đây, sau đó mở email in đơn xin gia hạn ở file đính kèm theo; xin xác nhận ở các đơn vị như yêu cầu trong đơn. Học viên mang đơn xin gia hạn có đầy đủ xác nhận của các đơn vị đến Phòng Chính trị & Công tác sinh viên tầng 3 nhà T1 để hoàn tất thủ tục. Học viên chỉ được nhận quyết định gia hạn sau khi đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ học phí cho nhà trường.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question