แบบสำรวจความพึงพอใจ e-Library
สำนักบรรณสารสนเทศ จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการ e-Library สำนักบรรณสารสนเทศ ประจำปี 2560 ขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้การใช้บริการ e-Library ในด้านต่างๆ เพื่อปรับปรุงบริการ e-Library ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โปรดทำเครื่องหมาย และเติมคำในช่องว่าง ที่ตรงกับความเป็นจริงและความคิดเห็นของท่าน

สถานภาพผู้ตอบแบบสำรวจ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms