แบบลงทะเบียนการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Transform the way of learning - Educator 2562
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9:00 - 16:30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ c209
Agenda: “Transform the way of teaching – Educator”

Time Session
9:00 – 9:30 (30 min) แนะนำและทำความรู้จัก Microsoft Office 365 สำหรับภาคการศึกษาเรียนรู้และศึกษาวิธีการนำ
Microsoft Office 365 ซึ่งเป็น Platform ในการทำงานและการเรียนการสอนชั้นนำไปใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพการทำงานและทำความรู้จักเบื้องต้นกับระบบ
9:30 – 10:30 (60 min) การทำงานร่วมกันและสื่อสารอย่างเป็นทางการที่ประสิทธิภาพด้วย Office 365 เรียนรู้เครื่องมือบน
Microsoft Office 365 ได้แก่ Outlook, Yammer, Office Online and OneDrive for Business
ในการใช้งานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
10:30 – 10:45 (15 min) Break
10:45 – 11:30 (45 min) สร้างสื่อการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลในรูปแบบ interactive learning สำหรับการเรียนรู้ยุคใหม่
flipped classroom เรียนรู้การใช้เครื่องมือ PowerPoint Recording & Microsoft Stream
ในการสร้างบทเรียนออนไลน์ได้ด้วยตนเอง
11:30 – 12:15 (45 min) ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์โดยการสร้างการนำเสนอในรูปแบบการเล่าเรื่องด้วย Microsoft Sway
เรียนรู้การใช้เครื่องมือ Microsoft Sway ในการสร้างบทนำเสนอแบบเล่าเรื่อง หรือ Story-Telling
Presentation
12:15 – 13:15 (60 min) พักรับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
13:15 – 14:00 (60 min) สร้างแบบสอบถามและแบบทดสอบในรูปแบบฟอร์มสมัยใหม่ด้วย Microsoft Forms
เรียนรู้การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อใช้เป็นแบบสอบถาม แบบสำรวจ แบบลงทะเบียนและแบบทดสอบ
ผ่านเครื่องมือ Microsoft Forms
14:00 – 14:30 (30 min) เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยด้วย Microsoft Teams
ทำความรู้จัก Microsoft Teams เครื่องมือในการสื่อสารภายในหน่วยงาน องค์กรและมหาวิทยาลัยที่ทัน
สมัยทำให้การทำงานร่วมกันและการประชุมเข้าสู่โลกดิจิทัลสมบูรณ์แบบ
14:30 – 15:00 (15 min) Break
15:00 – 15:45 (45 min) จัดการห้องเรียนในยุคดิจิทัลด้วย Microsoft Teams
การเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์ผ่าน
Microsoft Teams
15:45 – 16:15 (30 min) ทำความรู้จัก Office Apps บนอุปกรณ์พกพา ทำงานทุกที่ ทุกเวลาได้สะดวก รวดเร็ว
เรียนรู้บทเรียนทั้งวันที่ผ่านมาผ่านการใช้งาน Mobile App ของ Microsoft บนอุปกรณ์พกพา
16:15 – 16:30 (15 min) สรุปและช่วงถาม-ตอบข้อสงสัย
เปิดโอกาสให้ทุกท่านสามารถสอบถามสิ่งที่ตนเองรู้หรือสงสัยในการอบรมพร้อมสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้มาตลอด
ทั้งวัน
คำนำหน้าชื่อ *
Your answer
ชื่อ *
Your answer
สกุล *
Your answer
ตำแหน่ง *
Your answer
หน่วยงาน *
Your answer
E-mail
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. Report Abuse - Terms of Service