การดูแลสุขภาพและป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (เด็ก)
ด้วย ศูนย์บริการสุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะดำเนินการจัดโครงการประเมินและตรวจสุขภาพเพื่อป้องกันโรค กิจกรรม“การดูแลสุขภาพและป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่” ระหว่างวันที่ 2 - 30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สาย กลุ่มป้าหมาย คือ เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือน – น้อยกว่า 3 ปี จำนวน 200 คน โดยจัดดำเนินการ จำนวน 5 ครั้ง (ทุกวันศุกร์) ในช่วงเวลา 13.30 – 16.00 น. รายละเอียดดังนี้
ครั้งที่ 1 : วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561
ครั้งที่ 2 : วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561
ครั้งที่ 3 : วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561
ครั้งที่ 4 : วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561
ครั้งที่ 5 : วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ในการนี้ ศูนย์บริการสุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขออนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์โครงการไปยังบุคลากรในสังกัดของท่านที่มีความประสงค์ให้บุตรหลานที่มีอายุดังกล่าว เข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 150 บาทต่อท่าน (รับจำนวนจำกัดเพียง 200 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ส่งแบบตอบรับและหลักฐานการชำระเงิน 200 ท่านแรก) ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์หรือส่งแบบตอบรับและหลักฐานการชำระเงิน ภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 7568, 7578
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วิธีการชำระเงิน
---------------------
เมื่อท่านได้รับ Email ตอบกลับแล้ว สามารถชำระเงินได้ดังนี้ (ชำระเงินภายใน 7 วันหลังจากได้รับ Email ตอบกลับ)

ชำระผ่านบัญชีธนาคาร
สามารถโอนเงินผ่านบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (การประชุมวิชาการ)
ธนาคารกรุงเทพ สาขา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 672-041-3-654
(สามารถชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารหรือ ATM)

แล้วส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ที่นี่ https://goo.gl/forms/lKKbzAEJkK1BDc792
หรือ ที่ Email : wellness-center@mfu.ac.th

Email address *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Mae Fah Luang University. Report Abuse - Terms of Service