:: โครงการฝึกปฏิบัติการออกแบบและเขียนแบบอาคาร ๓ มิติด้วยเทคโนโลยีบิม (3D Building Design & Draft w/ Building Information Modeling Technology) ::
 :: กำหนดการ คำอธิบายหลักสูตร หัวข้อการอบรมของแต่ละหลักสูตร ::
๑. หลักสูตร "เรวิทสถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐาน (RVT-AR-1)" : สถาปนิก วิศวกร นายช่างเขียนแบบ และผู้สนใจทั่วไป
รุ่น ๒ : วันจันทร์ที่ ๑๗ - วันศุกรที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ (๕ วัน)
กำหนดการ-คำอธิบายหลักสูตร-หัวข้อการอบรม : [t.ly/WvFU]

๒. หลักสูตร "เรวิทสถาปัตยกรรมขั้นก้าวหน้า (RVT-AR-2)" : สถาปนิก วิศวกร นายช่างเขียนแบบ และผู้สนใจทั่วไป
รุ่น ๑ : วันจันทร์ที่ ๗ - วันศุกรที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ (๕ วัน)
กำหนดการ-คำอธิบายหลักสูตร-หัวข้ออบรม : [t.ly/c6Ik]

- ค่าลงทะเบียน ๑๕,๐๐๐ บาท/หลักสูตร ระยะเวลาอบรม ๕ วัน
- สามารถชำระเงินได้ที่ ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 438-0-45539-4 ชื่อบัญชี หน่วยบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
- สถานที่อบรม : ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : นางสาว ณคณินฐ์ โชติศิริรัตน์ (บูด) / มือถือ : 08 1696 9168 / อีเมล : boodyslim@gmail.com / FB : fb.me/enkkubim

หมายเหตุ : ขออนุมัติให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมโครงการได้ โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายละเอียดโครงการ : [t.ly/rN2a]
จดหมายอนุมัติโครงการ : [t.ly/fZAQ]
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ : [t.ly/1uFY]
ระเบียบการอบรมฯ : [t.ly/dyrF]
ประวัติวิทยากร : [t.ly/y6v8]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:: ประมวลรูปภาพ ::
หลักสูตร "เรวิทสถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐาน (RVT-AR-1)" รุ่น ๑ : วันจันทร์ที่ ๒๗ - วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (๕ วัน)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
<< ผู้เข้าร่วมอบรมรุ่น ๑ >>
<< เบื้องหน้าวิทยากร >>
<< เบื้องหลังวิทยากร >>
<< บรรยากาศการอบรมฯ (๑) >>
<< บรรยากาศการอบรมฯ (๒) >>
<< บรรยากาศการอบรมฯ (๓) >>
<< รับมอบวุฒิบัตร >>
<< แจกร่ม Autodesk Limitted Version หนังสือ REVIT 2020 และทัมป์ไดร์ว 32 Gb! >>
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy