ใบสมัครเรียนแบบ Online ม.ต้น - เพชรบุรี
สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาในศูนย์การเรียนเท่านั้น
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
เหตุผลหลักในการเลือกเรียนที่ ศกร. คือ ขาดโอกาสในการเข้าศึกษาในระบบโรงเรียนปกติ *
เหตุผลหลักในการเลือกเรียนที่ ศกร. คือ มีความต้องการเข้าศึกษาในศูนย์การเรียน
Clear selection
ชื่อ *
ขื่อผู้สมัครเรียน
นามสกุล *
ขื่อผู้สมัครเรียน
ID : บัตรประชาชน *
ขื่อผู้สมัครเรียน
เกิดวันที่
เดือน *
พ.ศ. *
อายุ *
สัญชาติ *
เชื้อชาติ *
ศาสนา *
เลขที่ *
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
หมู่ที่
ตำบล/แขวง *
อำเภอ/เขต *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ที่บ้าน
โทรศัพท์มือถือ *
ที่อยู่ปัจจุบัน *
หมู่ที่1
หมู่บ้าน
ถนน1
ตำบล/แขวง1 *
อำเภอ/เขต1 *
จังหวัด1 *
รหัสไปรษณีย์1 *
โทรศัพท์
ชื่อ2 *
ข้อมูลบิดา
นามสกุล2 *
ข้อมูลบิดา
สัญชาติ2 *
ข้อมูลบิดา
เชื้อชาติ2 *
ข้อมูลบิดา
ศาสนา2 *
ข้อมูลบิดา
อาชีพ2
ข้อมูลบิดา
โทรศัพท์มือถือ2
ข้อมูลบิดา
เลขที่2 *
ที่อยู่ปัจจุบันของบิดา
หมู่ที่2
ที่อยู่ปัจจุบันของบิดา
หมู่บ้าน2
ที่อยู่ปัจจุบันของบิดา
ถนน2
ที่อยู่ปัจจุบันของบิดา
ตำบล/แขวง2 *
ที่อยู่ปัจจุบันของบิดา
อำเภอ/เขต2 *
ที่อยู่ปัจจุบันของบิดา
จังหวัด2 *
ที่อยู่ปัจจุบันของบิดา
รหัสไปรษณีย์2
ที่อยู่ปัจจุบันของบิดา
ชื่อ3 *
ข้อมูลของมารดา
นามสกุล3 *
ข้อมูลของมารดา
สัญชาติ3 *
ข้อมูลของมารดา
เชื้อชาติ3 *
ข้อมูลของมารดา
ศาสนา3 *
ข้อมูลของมารดา
อาชีพ3
ข้อมูลของมารดา
โทรศัพท์มือถือ3
ข้อมูลของมารดา
เลขที่3 *
ีที่อยู่ปัจจุบันของมารดา
หมู่ที่3
ีที่อยู่ปัจจุบันของมารดา
หมู่บ้าน3
ีที่อยู่ปัจจุบันของมารดา
ถนน3
ีที่อยู่ปัจจุบันของมารดา
ตำบล/แขวง3 *
ีที่อยู่ปัจจุบันของมารดา
อำเภอ/เขต3 *
ีที่อยู่ปัจจุบันของมารดา
จังหวัด3 *
ีที่อยู่ปัจจุบันของมารดา
รหัสไปรษณีย์3
ีที่อยู่ปัจจุบันของมารดา
โทรศัพท์3
ชื่อ4
ข้อมูลผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดา-มารดา
นามสกุล4
ข้อมูลผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดา-มารดา
เกี่ยวข้องเป็น4
ข้อมูลผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดา-มารดา
เลขที่4
ข้อมูลผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดา-มารดา
หมู่ที่4
ข้อมูลผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดา-มารดา
หมู่บ้าน4
ข้อมูลผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดา-มารดา
ถนน4
ข้อมูลผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดา-มารดา
ตำบล/แขวง4
ข้อมูลผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดา-มารดา
อำเภอ/เขต4
ข้อมูลผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดา-มารดา
จังหวัด4
ข้อมูลผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดา-มารดา
รหัสไปรษณีย์4
ข้อมูลผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดา-มารดา
โทรศัพท์4
ข้อมูลผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดา-มารดา
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy