Upitnik o zadovoljstvu kupca

U skladu sa našom politikom kvalitete, zadovoljstvo kupca je jedan od naših temeljnih ciljeva.
Molimo Vas da nam ispunite ovaj upitnik sa mišljenjem pomognete u poboljšabnju kvalitete neše usluge.
Iznimno ćemo cijeniti svaki Vaš dodatni komentar, sugestiju ili kritiku kao doprinos našim zajedničkim naporima za ostvarenje partnerskog odnosa i trajne saradnje temeljene na obostranom zadovoljstvu.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question