Форма №1 KSTU
Отчёт 13 - суроодон турат
Email address *
Түзүмдүн аталышы, окуу жылы, аткарылган иштердин отчёту
Технологиялык факультет, Химия жана химиялык технологиялар кафедрасы, 2016-2017-окуу жылы
*
1. Жыйындардын, конференциялардын, семинарлардын, кереге кеңештердин, сынактардын, конкурстардын, көргөзмөлөрдүн, маданий-массалык ж.б. иш-чаралардын мамлекеттик тилде уюштурулушу жана өтүлүшү
Кереге кеңеш "Жогорку окуу жайында мамлекеттик тилдин орду жана келечеги "
15.05.2017-ж
Резолюция кабыл алынды.
2. Көрнөк-жарнактардын, жасалгалардын, маалыматтык материалдардын мамлекеттик тилде жазылышы
Көрнөк-жарнактардын, маалыматтын аталышы
Даярдалган убактысы (күнү, айы)
Кыскача мазмуну
3. Кыргыз тилинде басмадан чыккан окуу куралы, окуу китеби жана окуу-усулдук колдонмолор, электрондук окуу материалдары
"Физикалык жана колоиддик химия" окуу куралы
Чыккан убактысы
Автору, Ф.А.А.
Басмакана, көлөмү
4. Кыргыз тилинде даярдалган окуу пландары жана окуу-усулдук комплекстер (кафедра толтурат)
Окуу пландарынын жана дисциплинанын аты
Убактысы (күнү, айы)
Каф. башчысы, окутуучунун Ф.А.А
5. Иш пландардын, жыйындардын, чогулуштардын, отурумдардын протоколдорунун, буйруктардын жана иш кагаздарынын мамлекеттик тилде жазылышы
Ишке кирген убактысы
Документтин саны
6. Толук циклде кыргызча окуган окуу топтору (факультеттер. институттар толтурушат')
Окуу топторунун аталышы
Адистиктин аталышы
Студ.саны
Өтүлгөн сабактардын саны
7. Окутуучулардын жана кызматкерлердин мамлекеттик тилди билүү деңгээли жана курстарга катышуу боюнча маалымат
Окутуучулардын жана кызматкерлердин Ф.А.А
Курска катышуу
Кызматы
Билим деңгээли, жыйынтыгы
8. Түзүмдө кыргыз тилинин маселелери, кыргыз элинин каада-салттары, маданияты, тарыхы, тарбия, адептүүлүк, ыйман тууралуу студенттер менен иш - чараларды, кураторлук сааттарды уюштуруу жана өтүү
Иш - чаранын аты
Убактысы (күнү, айы)
Катышкандар, окуу топтун аталышы
9. Түзүмдө студенттер мамлекеттик тилде аткарган окуу-илимий иштер, курстук жана дипломдук иштер
Студенттин Ф.А.А
Окуу топтун аталышы
Жетекчисинин Ф.А.А.
Жыйынтыгы
10. Түзүмдө кыргызча өтүлген дисциплиналардын аталыштары (кафедра толтурат)
Дисциплиналардын аты
Окуу топтору
Окутуучунун Ф.А.А.
Качантан бери окутулат
Качантан бери окутулат
11. Мамлекеттик тилде даярдалган илимий иштер, гранттар жана долбоорлор (диссертация, монография, илимий отчёт, макала, конференциянын доклады ж.б.)
Автордун Ф.А.А.
Эмгектин түрү жана аты
Жакталган, жарыяланган же окулган жери, басмакана
Убактысы (күнү,айы) көлөмү
12. Мамлекеттик тилде окутуу боюнча даярдалган, колдонулган методикалар, технологиялар, программалык материалдар ж.б.
Иштин аты
Автору, Ф.А.А.
Колдонуучулардын аты
Кыскача мазмуну
13. Документтик башкарууда мамлекеттик тилди колдонууну жакшыртуу
Типтүү документтердин аталышы, үлгү иш-кагаздардын, терминдердин тизими ж.б.
Ишке кирген убактысы
Автору, Ф.А.А.
Көлөмү
(Түзүмдүн жетекчисинин кызматы )(колу, дата) (түзүмдүн жетекчисинин Ф.А.А)
ХжХТ кафедрасынын башчысы Борбиева Д.Б
23.06.2017-ж.
*
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.