หนังสือคำร้องขอฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
คำร้องขอฝึกอาชีพในสถานประกอบการประจำปีการศึกษา 2563
ข้าพเจ้า *
ชื่อ *
นามสกุล *
รหัสประจำตัวนักเรียน *
ระดับ *
ชั้นปีที่ *
กลุ่ม *
สาขางาน *
แผนกวิชา
Clear selection
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
มีความประสงคืขอฝึกอาชีพภาคเรียนที่ *
ระหว่างวันที่ *
ถึงวันที่ *
ชื่อสถานประกอบการ *
สถานประกอบการเลขที่ *
หมู่ที่ *
ถนน
ตำบล *
อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
เบอร์โทรศัพทสถานประกอบการ *
ตำแหน่งผู้ติดต่อ
คำนำหน้านาม *
ชื่อ *
นามสกุล *
เบอร์โทรผู้ติดต่อสถานประกอบการ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.