หนังสือคำร้องขอฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
คำร้องขอฝึกอาชีพในสถานประกอบการประจำปีการศึกษา 2563
ข้าพเจ้า *
ชื่อ *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
รหัสประจำตัวนักเรียน *
Your answer
ระดับ *
ชั้นปีที่ *
กลุ่ม *
สาขางาน *
แผนกวิชา
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
Your answer
มีความประสงคืขอฝึกอาชีพภาคเรียนที่ *
ระหว่างวันที่ *
ถึงวันที่ *
ชื่อสถานประกอบการ *
Your answer
สถานประกอบการเลขที่ *
Your answer
หมู่ที่ *
Your answer
ถนน
Your answer
ตำบล *
Your answer
อำเภอ *
Your answer
จังหวัด *
Your answer
รหัสไปรษณีย์ *
Your answer
เบอร์โทรศัพทสถานประกอบการ *
Your answer
ตำแหน่งผู้ติดต่อ
Your answer
คำนำหน้านาม *
ชื่อ *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
เบอร์โทรผู้ติดต่อสถานประกอบการ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.