แบบประเมินความพึงพอใจ (สำหรับประชาชน)ที่มีต่อแผนสำรองฉุกเฉินด้านอุทกภัยและการป้องกันความปลอดภัยระบบฐานข้อมูล
การสำรวจร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบรองรับภาวะฉุกเฉิน เป็นภาคบังคับของการดำเนินการตามการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ “แผนสำรองฉุกเฉินด้านอุทกภัยและการป้องกันความปลอดภัยระบบฐานข้อมูล” โดยผลสำรวจในครั้งนี้จะเป็นฐานข้อมูลในการนำไปพัฒนาและปรับปรุงแผนต่อไป เพื่อทำให้มั่นใจว่า หากเกิดภาวะฉุกเฉินดังกล่าว ระบบงานและสถานที่ทำงานมีการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติ หรือภาวะฉุกเฉิน ซึ่งหน่วยงานสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลส่วนบุคคล *
เพศ
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
อาชีพ
Your answer
1.ท่านเคยได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับระบบรองรับภาวะฉุกเฉินหรือไม่
2.ท่านคิดว่าช่องทางการสื่อสารของหน่วยงานช่องทางใดที่จะทำให้ท่าน สามารถรับทราบถึงข่าวสารเรื่อง ภาวะฉุกเฉินของหน่วยงาน ได้ง่ายและทั่วถึงมากที่สุด(ตอบได้เพียง 1 ข้อ)
3.ท่านมีความพึงพอใจต่อแผนสำรองฉุกเฉินด้านอุทกภัยและการป้องกันความปลอดภัยระบบฐานข้อมูลเพียงใด
4.ท่านคิดว่าควรปรับปรุงแผนสำรองฉุกเฉินด้านอุทกภัยและการป้องกันความปลอดภัยระบบฐานข้อมูลอะไรเพิ่มเติมบ้าง เพื่อนำไปปรับปรุงและเสอนผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะฉุกเฉินต่อไป
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms