پرسشنامه فصل دوم پادکست لوموس
پادکست لوموس از مرکز دنیای جادوگری
ورود به سیستم Google‎ تا تغییرات را ذخیره کنید. بیشتر بدانید
چند سال دارید؟ *
جنسیت خود را مشخص کنید.
پاک کردن انتخاب
کجا زندگی می‌کنید؟
پاک کردن انتخاب
نظر کلی شما در مورد پادکست لوموس چیست؟ *
خیلی ضعیف
خیلی عالی
کیفیت محتوای مطالب ارائه شده در پادکست را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ *
خیلی ضعیف
خیلی عالی
معمولا از چه طریقی پادکست را گوش می‌دهید؟ *
بخش مورد علاقه شما در پادکست کدام است؟
می‌توانید بیش از یک گزینه را انتخاب کنید.
میزبان مورد علاقه شما کدام شخص است؟
پاک کردن انتخاب
برخورد ما با مترجم ایرانی را چطور ارزیابی می‌کنید؟
پاک کردن انتخاب
برخورد ما در خواندن دیدگاه شنونده‌ها را چطور ارزیابی می‌کنید؟
پاک کردن انتخاب
برخورد ما در رابطه با مباحث نژادپرستی، تبعیض جنسیتی و حقوق اقلیت‌ها را چطور ارزیابی می‌کنید؟
پاک کردن انتخاب
با شوخی‌های بزرگسالانه در پادکست موافقید؟
پاک کردن انتخاب
پخش قسمت‌های ویژه برای اتفاق‌های به روز هری پاتر را دوست دارید؟
پاک کردن انتخاب
نظر دیگری اگر دارید بنویسید:
نام شما (دلبخواهی)
ارائه
پاک کردن فرم
‏‫هرگز گذرواژه‌ای از طریق فرم‌های Google ارسال نکنید.‬
این محتوا نه توسط Google ایجاد شده و نه مورد تائید Google است.