แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน
ข้อมูลเบื้องต้นของนักเรียน
เลขประจำตัวนักเรียน (4หลัก) *
เลขประจำตัวประชาชน *
ระดับชั้น *
ห้องเรียน *
คำนำหน้านาม *
ชื่อ(ไทย) *
นามสกุล(ไทย) *
ชื่อ (อังกฤษ) *
นามสกุล (อังกฤษ) *
เพศ *
วัน/เดือน/ปีเกิด (เช่น 08/01/2548) *
จังหวัดที่เกิด *
สัญชาติ *
เชื้อชาติ *
ศาสนา *
ภาษาหลักที่ใช้ในการสื่อสาร *
หมู่เลือด *
E-mail
น้ำหนัก *
ส่วนสูง *
ที่อยู่ปัจจุบัน : บ้านเลขที่
หมู่
ซอย
ถนน
ตำบล *
อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์
ผู้อุปการะด้านการเงิน *
นักเรียนได้รับค่าใช้จ่ายเป็น *
ได้เงินมาโรงเรียนเฉลี่ยวันละ *
นักเรียนมีรายได้พิเศษหรือไม่ *
การพักนอนของนักเรียนอาศัยอยู่กับ *
ข้อมูลเด็กด้อยโอกาส
Clear selection
เดินทางโดย *
ค่ารถโดยสารเดือนละ
ระยะเวลาเดินทาง *
นักเรียนมีความลำบากในการเดินทางมาโรงเรียนหรือไม่ *
ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน *
ความพิการ/โรคประจำตัว *
สถานภาพบิดามารดา *
ผู้ปกครองนักเรียน *
บิดาสำเร็จการศึกษา *
มารดาสำเร็จการศึกษา *
อาชีพบิดา *
อาชีพมารดา *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน. Report Abuse