Mittetulundusühingute tegevjuhtide uuring

Original ©Santora, Sarros & Cooper, 2009
Revised © Santora & Bozer, 2015Hea Eesti Mittetulundusühingu tegevjuht

Pöördume Teie poole palvega osaleda rahvusvahelises uuringus, mis on spetsiaalselt välja töötatud selleks, et uurida Teie arusaamu, vaateid ja nägemusi juhi vahetuse planeerimisest ja praktikatest Teie organisatsioonis.

Käesolevas anonüümses küsimustikus ei ole õigeid ega valesid vastuseid, kogutud andmeid kasutatakse ainult uurimise otstarbel ning need avaldatakse summeeritud koondtulemusena.

Palun ärge lisage küsimustikule oma ega oma organisatsiooni nime. Teie vastused võimaldavad meil saada üldisema ülevaate mittetulundussektorist Eestis ning seetõttu on väga oluline, et täidate ära terve küsimustiku.

Umbes kahe nädala pärast saadame Teile meeldetuletuse, juhul kui olete küsimustiku juba ära täitnud, palun ärge seda uuesti tehke. Küsimustele vastamine võtab aega umbes 10-20 minutit.

Me täname Teid väga abi eest uuringu läbi viimisel. Juhul, kui olete huvitatud uuringutulemuste raportist, andke meile lahkesti teada.

Dr. Joseph C. Santora (Ecole des Ponts Business School)
Dr. Gil Bozer (Sapir College)
Dr. Mari Kooskora (Estonia Business School)
Kristina Bushell (Estonian Business School)
Riina Skvortsova (Estonian Business School)
Osa A: Organisatsioon
1. Missuguses riigis tegutseb Teie organisatsioon?
* other - Muu (palun täpsustage)
2. Asutamise aasta
Your answer
3. Mis on Teie organisatsiooni peamine tegevusvaldkond?
* other - Muu (palun täpsustage)
4a. Töötajate arv
Your answer
4b. Vabatahtlike arv
Your answer
5. Aasta käive 2015. aastal
Your answer
6. Palun näidake, millisest peamisest allikast on Teie organisatsioon raha saanud viimase 12. kuu jooksul.
Palun valige ainult üks alljärgnevatest. * other - Muu (palun täpsustage)
Osa B: Tegevjuht
7. Teie vanus
Your answer
8. Teie rahvus
Your answer
Teie sugu
9. Mis on Teie kõrgeim omandatud haridus?
* other - Muu (palun täpsustage)
10. Kui kaua Te olete olnud organisatsiooni tegevjuht (aastates)?
Your answer
11. Missugune alljärgnevast loetelust sobib iseloomustama Teie saamist organisatsiooni juhiks?
Palun valige ainult üks alljärgnevatest. * other - Muu (palun täpsustage)
Osa C: Organisatsiooni struktuur
12. Kas Teie organisatsioonis on olemas asedirektor või keegi teine otsene asendaja?
Palun valige ainult üks alljärgnevatest
13a. Kas asedirektor asub tööle teie positsioonile, kui Te lahkute?
Vastata juhul, kui küsimuse nr 12 vastus oli "JAH". Palun valige ainult üks alljärgnevatest
13b. Kas asedirektor jääb Teie organisatsiooni ka juhul, kui ei saa valitud Teie järglaseks?
Vastata juhul, kui küsimuse nr 12 vastus oli "JAH". Palun valige ainult üks alljärgnevatest
Osa D: Valitsemine - juhatus
14. Kui palju liikmeid on Teie juhatuses?
Your answer
15. Kas tegevjuht on ka juhatuse esimees/president?
Osa E: Juhi vahetuse protsessi planeerimine
16. Kas Teie organisatsioonis on olemas juhi vahetuse plaan (protsess, kus organisatsioon plaanib üleandmist ühelt juhilt teisele)?
17. Kas see plaan on ?
Vastata juhul, kui küsimuse nr 26 vastus oli "JAH".
18. Kas Teie organisatsioonis on olemas eeskirjad seoses organisatsiooni sisese värbamisega juhi positsioonile
19. Mis tingimustel Teie organisatsioon loob juhi vahetuse protsessi?
Palun valige ainult üks alljärgnevatest. * other - Muu (palun täpsustage)
20. Mis Te arvate, kes võiks teid välja vahetada?
Palun valige ainult üks alljärgnevatest
21. Kui Te arvate, et selleks on sisemine kandidaat, kas ta on siis juba teada?
22. Kui tihti Te räägite juhatuses juhi vahetuse protsessi planeerimisest?
* other - Muu (palun täpsustage)
23. Kas on barjääre, mis takistavad juhi vahetuse protsessi Teie organisatsioonis?
24. Missugused on need takistused?
Võib valida rohkem kui üks. * other - Muu (palun täpsustage)
Osa F: Organisatsiooni võim ja poliitikad
25. Kes valib Teie organisatsioonis juhi järglase?
Palun valige ainult üks alljärgnevatest. * other - Muu (palun täpsustage)
26. Kes Teie arvates on rohkem poliitiline ( st kasutab või otsib võimu) juhi järgija valikul?
Palun valige ainult üks alljärgnevatest. * other - Muu (palun täpsustage)
27. Kellel on Teie organisatsioonis kõige rohkem võimu?
Palun valige ainult üks alljärgnevatest. * other - Muu (palun täpsustage)
Osa G: Strateegiline muutus
28. Kui Teie saite tegevjuhiks oma organisatsioonis, kas juhatus nõudis Teilt organisatsiooni starteegilise suuna muutust?
Palun valige sobiv vastus.
Alljärgnevad 4 küsimust mõõdavad Teie nõusolekut esitatud väidetega. 29. Kas olete tegevjuhina muutnud organisatsiooni strateegilist suunda?
Palun valige sobiv vastus
30. Organisatsiooni liikmed olid vastu Teie tehtud muudatusetele
Palun valige sobiv vastus.
31. Mis oli peamiseks vastuseisu põhjuseks?
Palun valige ainult üks alljärgnevatest. * other - Muu (palun täpsustage)
32. Kui töötajad nõustusid Teie poolsete strateegiliste muudatustega, siis kui kaua läks aega, et muudatus sai osaks organisatsioonis?
Osa H: Juhi vahetus (aeg peale juhiks saamist). Vahetus - aeg peale seda kui teist sai tegevjuht.
33. Kui kaua võttis juhivahetuse protsess aega, peale seda kui saite organisatsiooni tegevjuhiks?
34. Kellelt Te saite ülemikeu perioodil enim toetust?
* other - Muu (palun täpsustage)
35. Mis oli Teie jaoks tähtsaim ülemineku tegevus?
* other - Muu (palun täpsustage)
36. Mis oli Teie jaoks suurim probleem Teie üleminekul tegevjuhi positsioonile?
* other - Muu (palun täpsustage)
Osa L: Organisatsiooni juhtide (liidrite) arendamine
37. Kas te pakute töötajatele juhtimist arendavaid tegevusi?
38. Kui jah, siis mis tüüpi juhitmist arendavaid tegevusi pakute?
Võib valida rohkem kui üks.* other - Muu (palun täpsustage)
39. Kui mitte, siis miks neid tegevusi töötajatele ei pakuta?
* other - Muu (palun täpsustage)
40. Juhtide arendusprogramme toatab organisatsiooni juhtkond
41. Juhtide arendusprogrammid on seotud organisatsiooni strateegiliste plaanidega
42. Juhtide arendusprogrammid on seotud organisatsiooni tegevusega
Osa M: Juhtide (liidrite) juhendamine (coaching)
43. Kas Teid tegevjuhi positsioonil on aidanud juhtidele mõeldud / suunatud juhendamise koolitus (coaching)?
44. Missuguses valdkonnas soovisite coachingu tulemusena parendada?
Palun valige ainult üks alljärgnevatest. * other - Muu (palun täpsustage)
45a. Coachingu tulemusel om mul parem selgus otsustamise protsessi osas.
Palun valige ainult üks alljärgnevatest
45b. Coachingu tulemusena on mul veel parem selgus organisatsiooni visiooni osas.
Palun valige ainult üks alljärgnevatest
45c. Coachingu tulemusena olen ma parandanud oma kommunikatsiooni ja meeskonnatöö efektiivsust
Palun valige ainult üks alljärgnevatest
45d. Coachingu tulemusena olen parandanud organisatsiooni raha kogumise võimlaust ja finantsilist stabiilsust
Palun valige ainult üks alljärgnevatest
46. Minu kui tegevjuhi prioriteediks on lisada coaching töötajate/organisatsiooni juhtide arenguplaanidesse
Palun valige ainult üks alljärgnevatest
AITÄH OSALEMAST!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service