แบบฟอร์มการจองวันและเวลาการขอคำอธิบายรายวิชา
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะไปศึกษาต่อยังสถาบันการศึกษาอื่น และต้องการขอคำอธิบายรายวิชาเพื่อประกอบการเทียบโอนในสถาบันการศึกษาอื่น กรุณากรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มคำร้องขอคำอธิบายรายวิชา ให้ครบถ้วน

ขั้นตอนการขอคำอธิบายรายวิชา
1. นักศึกษากรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มคำร้องขอคำอธิบายรายวิชาให้ครบถ้วน ณ สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการเท่านั้น
2. เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลและจัดเตรียมข้อมูลให้นักศึกษา
3. นักศึกษาสำเนาข้อมูลที่ต้องการมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูล

หลักฐานการยื่นขอคำอธิบายรายวิชา
1. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ/รหัสนักศึกษา
2. บัตรประจำตัวนักศึกษา/บัตรประชาชน

ช่วงเวลาการขอคำอธิบายรายวิชา (เปิดให้บริการเฉพาะ 3 ช่วงเวลา/สัปดาห์)
1. วันจันทร์บ่าย (เวลา 13.30- 16.00 น.)
2. วันพุธบ่าย (เวลา 13.30- 16.00 น.)
3. วันศุกร์บ่าย (เวลา 13.30- 16.00 น.)

หมายเหตุ
1. นักศึกษาสามารถจองวัน-เวลาในการติดต่อขอคำอธิบายรายวิชาได้ โดยกรอกรายละเอียดด้านล่างนี้
2. กรณีที่ไม่สะดวกมาติดต่อด้วยตนเอง สามารถมอบให้ตัวแทนมาดำเนินการแทนได้

หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 02-470-8474 (คุณส้มโอ) หรือ 02-470-8152 (คุณฟิล์ม/คุณแป้ง)
สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 8
ชื่อ - สกุล *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
E-mail (ถ้ามี)
Your answer
วัตถุประสงค์ของการขอคำอธิบายรายวิชา *
วัน-เวลาการเข้ามาติดต่อขอคำอธิบายรายวิชา *
ระบุวัน-เดือน-ปีที่เข้ามาติดต่อขอคำอธิบายรายวิชา *
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of King Mongkut’s University of Technology Thonburi. Report Abuse