ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY ROGOWO  NA LATA 2021-2026
Proszę o wypełnienie poniższej ankiety skierowanej do mieszkańców gminy Rogowo. Ankieta ma na celu właściwe zdiagnozowanie problemów społecznych występujących na ta terenie gminy Rogowo. Wyniki posłużą do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Płeć *
2. Wiek *
3. Wykształcenie *
4. Status zawodowy *
5. Jak oceniają Państwo aktualne warunki życia mieszkańców gminy? *
6. Jakie problemy społeczne uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie naszej gminy? (należy wybrać max. 3) *
Required
7. Jakie są według Pana/Pani przyczyny występowania problemu uzależnień na terenie gminy Rogowo? (proszę wybrać 1) *
8. Jakie działania powinny być podejmowane na rzecz osób uzależnionych? (proszę wybrać 1) *
9. Jakie problemy dotykają najczęściej osoby niepełnosprawne na terenie gminy Rogowo? *
Required
10. Jakie działania należy podjąć w celu poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych? *
Required
11. Jakie działania poprawiłyby sytuację rodzin z trudnościami wychowawczymi, rodzin wielodzietnych oraz rodzin niepełnych ? *
Required
12. Jakie negatywne zjawiska dotyczące dzieci i młodzieży dostrzega Pan/Pani na terenie naszej gminy? *
Required
13. Jaki jest wg Pana/Pani zdaniem poziom bezrobocia na terenie gminy Rogowo? *
14. Jakie działania należy podjąć w celu poprawy sytuacji osób bezrobotnych z terenu gminy Rogowo? *
Required
15. Jakie problemy dotykają najczęściej osoby starsze? *
Required
16. Czy w Pana /Pani otoczeniu  występuje  zjawisko przemocy domowej? *
17. Jakie działania byłyby najskuteczniejsze w pomocy osobom doświadczającym przemocy domowej? *
Required
18. Na ile istotny jest według Pana/Pani problem bezdomności na terenie Gminy Rogowo? *
19. Jakie działania należałoby podjąć w celu przeciwdziałania problemowi bezdomności na terenie Gminy Rogowo? *
Required
20. Jak ocenia Pan/Pani warunki życia na terenie gminy Rogowo w ostatnich 6 latach (2015-2020) *
21. Inne problemy i rozwiązania w sferze społecznej zaproponowane przez Pana/Panią
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy