ลงทะเบียน CoP THIP : ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบ วัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล”
“CoP THIP : ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล”
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์ คอนเวนชั่น ชั้น 6 โรงแรม ที เค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ จัดโดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1) เพื่อส่งเสริมให้สถานพยาบาลใช้ประโยชน์จากการเปรียบเทียบตัวชี้วัด และเพิ่มความสามารถระบบการวัดวิเคราะห์
2) เพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนแนวทางปฏิบัติที่ดีจากการเปรียบเทียบตัวชี้วัดในเครือข่ายโรงพยาบาลสมาชิก THIP
3) เพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตัวชี้วัดเปรียบเทียบของโรงพยาบาลสมาชิก THIP

กลุ่มเป้าหมาย : ตัวแทนทีมนำ ศูนย์คุณภาพ หรือผู้ใช้งานระบบ THIP (รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 500 คน)

เอกสารดาวน์โหลด
- จดหมายเชิญประชุม https://1th.me/EVrx
- ใบจองห้องพัก https://1th.me/owFh
ชื่อโรงพยาบาล *
คำนำหน้า *
ชื่อ *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
วิชาชีพ *
Your answer
เบอร์โทร *
Your answer
E-Mail *
Your answer
อาหาร *
*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักโปรดเบิกจากต้นสังกัด และขอให้ติดต่อที่พักกับทางโรงแรมโดยตรง
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service