Istraživanje u sklopu projekta „Ženska nezavisna kulturna scena – istraživanje i umrežavanje“, NVO NOVA i NVO Urban Nova
Kakav je položaj žena u kulturi Crne Gore? Da li žene nailaze na prepreke u polju kulture i, ako nailaze, o kakvim preprekama je riječ? – ovo su samo neka od pitanja na koja će pokušati da odgovore NVO NOVA i NVO URBAN NOVA sprovodeći istraživanje položaja i potreba žena u kulturi u okviru projekta „Ženska nezavisna kulturna scena – istraživanje i umrežavanje“ koje ove organizacije realizuju uz podršku Ministarstva kulture Crne Gore.
Ovom projektu prethodilo je osnivanje “Ženske mreže u kulturi” u martu 2019. godine. Na konferenciji koju je tada organizovala NVO NOVA u okviru projekta “Ženama je kultura važna”, podržanom od Ministarstva za ljudska i manjinska prava, djelatnice u kulturi saglasile su se da postoje prepreke u pristupu žena kulturi i tom prilikom je formirana “Ženska mreža u kulturi” kao podrška svim akcijama koje će ženama omogućiti da snažnije zakorače u polje kulture i transformišu ga.

Kroz projekat „Ženska nezavisna kulturna scena – istraživanje i umrežavanje“ biće dalje razvijena “Ženska mreža u kulturi” postavljanjem portala i sprovođenjem različitih aktivnosti kojima će biti povećan njen uticaj. Takođe, biće sprovedeno istraživanje položaja i potreba žena u kulturi u različitim područjima, kojim će biti obuhvaćene kako stručnjakinje u institucijama kulture i u akademskoj zajednici, tako i nezavisne akterke kulture. Na taj način
biće identifikovani ključni problemi u pristupu žena kulturi kojima će se ubuduće baviti nezavisni akteri/akterke kulture koji djeluju u smjeru poboljšanja uslova za djelovanje žena u kulturi, kao i u smjeru transformaciju crnogorske kulturne scene u smislu afirmacije savremenih kulturnih praksi i oblika angažovanja.

Vaše mišljenje nam je važno. Zato Vas molimo da odgvorite na sva pitanja (potpuno i argumentovano).
Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije o projektu ili istraživanju, možete nas kontaktirati putem e- maila nnelevic@t-com.me ili putem telefona 067/174-853 .
Srdačno,
Projektni tim NVO NOVA i NVO Urban Nova
Email *
1. Godina rođenja (upisati): *
2. Mjesto boravka (upisati): *
3. Stepen stručne spreme (zaokružiti poslednji završen obrazovni stepen, samo jednu opciju): *
4. Vaša profesija (upisati): *
5. Da li ste stalno zaposleni (zaokružiti samo jednu opciju): *
6. Ako ste na prethodno pitanje odgovorili sa „Da“, upišite gdje radite (ime institucije/ firme/ organizacije):
7. Ako ste na pitanje broj 5. odgovorili sa „Ne“, da li (moguće je zaokružiti više opcija, ako je to slučaj):
8. Da li volontirate ili pro bono radite negdje (zaokružiti odgovor): *
9. Bračni status (zaokružiti jednu opciju): *
10. Koliko sta zadovoljni Vašom finansijskom situacijom (zaokružiti jednu opciju): *
11. Koliko često posjećujete stručne skupove iz oblasti Vašeg profesionalnog djelovanja u polju kulture; npr. konferencije, seminare, treninge, akademske tribine, okrugle stolove i/ili diskusije (zaokružiti samo jednu opciju)? *
12. Da li ste politički aktivni (zaokružiti samo jednu opciju): *
13. Ako ste na prethodno pitanje odgovorili sa „Da“, zaokružite jednu ili više opcija koje najbolje opisuju Vaš politički angažman:
Clear selection
14. Ako ste na pitanje broj 12. odgovorili sa „Ne“, upišite razlog zbog kojeg niste politički aktivni:
15. U kojoj oblasti kulture dajete svoj doprinos; bilo da ste zaposleni, honorarno ili volonterski radite (moguće je zaokružiti više opcija ako je to slučaj): *
Required
16. Koja od slijedećih opcija najviše odgovara opisu prepreka na koje nailazite u svom djelovanju u oblasti kulture (moguće zaokružiti više opcija, ukoliko je to slučaj): *
Required
17. Molim Vas, obrazložite svoj odgovor na prethodno pitanje: *
18. Da li je, po Vama, umrežavanje i saradnja žena koje djeluju u kulturi korak ka poboljšanju položaja žena u sferi kulture, njihove vidjivosti i uticaja (zaokružiti jednu opciju): *
19. Molim Vas obrazložite Vaš odgovor: *
20. Koje su, po Vama, preporuke za djelovanje i budući rad mreže žena u kulturi: *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy