Enquête: waterbewustzijn
Straat *
Your answer
Woonplaats *
Your answer
Tijdens hevige buien kan er water op straat of in je tuin of kruipruimte blijven staan.
1. Waar heb jij de afgelopen 5 jaar wateroverlast ervaren? En hoe lang?
Niet voorgekomen
Minder dan één uur
Een tot zes uren
Zes tot twaalf uren
Meer dan twaalf uren
Regenwater op straat
Regenwater in mijn tuin
Regenwater of grondwater in kelder of kruipruimte
Regenwater in huis
2. Wanneer vind jij dat er sprake is van overlast?
Niet voorgekomen
Minder dan één uur
Een tot zes uren
Zes tot twaalf uren
Meer dan twaalf uren
Regenwater op straat
Regenwater in mijn tuin
Regenwater of grondwater in kelder of kruipruimte
Regenwater in huis
3. Ervaarde je de afgelopen 5 jaar problemen met het doortrekken van het toilet, als het hard heeft geregend?
Met het riool wordt afvalwater en regenwater afgevoerd (vaak via ondergrondse buizen). Ook voeren we water af via sloten en vijvers. Je betaalt elk jaar rioolheffing om het systeem te onderhouden.
4. Ben je tevreden over de werking van het riool?
Your answer
Water komt op veel manieren in onze leefomgeving voor en verschillende overheden hebben daarin verantwoordelijkheden.
5. Met wie zoek jij contact als er problemen zijn of als er overlast is?
Gemeente
Waterschap
Provincie
Ik weet niet bij wie ik hiervoor moet zijn
Rioolproblemen (bijvoorbeeld stank)
Water op straat
Hoge of lage waterstanden in de sloot
Vies water in de sloot
Het komt regelmatig voor dat riolen en pompen verstoppen, doordat er verkeerde spullen in de wc belanden. Schoonmaakdoekjes bijvoorbeeld, die zorgen voor verstoppingen van pompen en vet verstopt het riool.
6. Weet je wat je wel en niet in het riool mag lozen?
In het nieuws is regelmatig te zien dat het klimaat gaat veranderen. Beelden uit Nederland en het buitenland laten zien waarop dat kan uitlopen.
7. Vraag je je weleens af wat dat voor jou kan betekenen?
Door klimaatsverandering worden regenbuien en periodes van droogte intenser. Zeventig procent van de bebouwde kom is privéterrein. Om wateroverlast, hitte en droogte tegen te gaan in jouw dorp of buurt zijn maatregelen in de openbare ruimte alleen niet voldoende.
8. Vind je het goed dat regenwater tijdelijk wordt opgeslagen in parken, plantsoenen en speelplaatsen, als daar schade aan woningen en bedrijven mee kan worden voorkomen?
9. Ben je bereid om zelf ook maatregelen te treffen om wateroverlast tegen te gaan, zoals het vergroenen van uw dak of tuin, het aanleggen van een waterberging?
10. Welke maatregel(en) zou je in of om huis eventueel willen nemen om wateroverlast en hitte tegen te gaan? Je mag meerdere antwoorden geven.
Meer groen en minder tegels en stenen in de tuin kan overlast door hitte of extreme neerslag beperken. Zeker als iedereen dat doet, geeft dat een groot effect.
12. Wie moet volgens jou het initiatief daarin nemen?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy