ANKIETA SIECI PANACEA - Popyt bioprzemysłu na biosurowce
Sieć PANACEA ma na celu rozpowszechnianie bliskich praktyce przykładów dotyczących zastosowania roślin nieżywnościowych oraz współpracy między środowiskami badawczymi, przemysłowymi i rolnikami, w celu zwiększenia udziału upraw roślin nieżywnościowych (RNŻ) w Europejskiej Strategii na rzecz Biogospodarki.

Za rośliny nieżywnościowe (RNŻ) uważa się takie, które nie wchodzą w łańcuchy żywnościowe i są wykorzystywane do produkcji szerokiej gamy produktów pochodzenia biologicznego, w tym bioplastików, “zielonych chemikaliów”, materiałów budowlanych i konstrukcyjnych, biopaliw, bioenergii itp.

W ostatnich dziesięcioleciach wiele wysiłku badawczo-rozwojowego poświęcono roślinom nieżywnościowym i wytwarzaniu rynkowych bioproduktów. W ramach sieci PANACEA, jesteśmy zainteresowani otrzymywaniem informacji z szeroko pojętego bioprzemysłu w odniesieniu do obecnych i przyszłych wymagań dotyczących surowców, oraz o działaniach napędzających rozwój roślin nieżywnościowych w sektorze rolnym UE.

W tym celu opracowaliśmy ankietę, której wypełnienie zajmie Państwu jedynie 10 minut. Jej wyniki pozwolą Sieci PANACEA lepiej zrozumieć szanse na wykorzystanie bliskich praktyce przykładów dotyczących zastosowania roślin nieżywnościowych, w celu spełnienia wymagań bioprzemysłu w tworzeniu nowych łańcuchów wartości w Europie.

Z góry dziękujemy za poświęcony czas i zainteresowanie perspektywami roślin nieżywnościowych w europejskiej biogospodarce.

Sieć PANACEA jest finansowana z unijnego programu Horizon 2020 i wspierana przez EIP-AGRI.

Dane kontaktowe
Nazwa instytucji
Your answer
Dział/Jednostka
Your answer
Adres
Your answer
Kraj
Your answer
Społeczność PANACEA
Czy chcesz dołączyć do społeczności PANACEA? Jeśli tak, to wyraźnie zgadzasz się na warunki zawarte w nocie prawnej PANACEA. http://www.panacea-h2020.eu/legal/
Jeśli tak, prosimy o Imię i Nazwisko do kontaktu
Your answer
Jeśli tak, prosimy podaj swoje stanowisko
Your answer
Jeśli tak, prosimy podaj swój numer telefonu
Your answer
Jeśli tak, prosimy o podanie adresu email
Your answer
Czy chciałbyś, aby informacje o twojej instytucji były prezentowane na mapie interesariuszy PANACEA? Jeśli tak, wyrażasz zgodę na wyświetlenie nazwy i adresu strony internetowej
Rodzaj instytucji
Liczba pracowników
Your answer
Tabela podsumowująca SME
Główne kierunki działalności instytucji
Pozycja w łańcuchu dostaw i produkcji. Możliwy wybór wielokrotny.
Jeśli tak, jakie rośliny?
Your answer
Jeśli tak, jakie produkty?
Your answer
Jeśli tak, jakie produkty?
Your answer
Jeśli tak, jakie wykorzystanie?
Your answer
Udział w projektach badawczo-innowacyjnych
Czy byłeś/ jesteś zaangażowany w projekty badawczo-innowacyjne związane z roślinami nieżywnościowymi?
Projekty finansowane w ramach UE
Jeśli tak, proszę podać jakie
Your answer
Projekty regionalne i / lub krajowe
Jeśli tak, proszę podać jakie
Your answer
Jakie były wyniki i wnioski z projektów najważniejsze dla Twojej organizacji?
Your answer
Zapotrzebowanie na rośliny
Które bioprodukty / roślina/y są obecnie wykorzystywane / produkowane / uprawiane w Twojej organizacji?
Jakie są najważniejsze wymagania jakościowe dla twoich biosurowców wejściowych? 1 - 5
1
2
3
4
5
Stosunek jakości do ceny
Czystość
Regularność / jednorodność
Zrównoważony rozwój (ocena cyklu życia / wpływ)
Produkt lokalny
Dostawa na cały rok
Brak konkurencji z roślinami żywnościowymi
GMO
Brak zastosowania pestycydów
Brak pracy dzieci
Inny
Jeśli inny, proszę podać jakie
Alternatywne zasoby biobazowe
Czy twoja organizacja interesuje się alternatywnymi zasobami biobazowymi?
Jeśli tak, jakimi?
Your answer
Czy masz doświadczenie w ich wykorzystaniu?
Jakie są możliwości ich zastosowania w twoich procesach / produktach?Proszę sprecyzuj
Your answer
Jakie są ograniczenia w ich adaptacji do twoich procesów / produktów?Proszę sprecyzuj
Your answer
Czy istnieją ograniczenia techniczne w zmianie na inny surowiec?
Jeśli tak, proszę podać
Your answer
Dostawa surowców
Czy istnieją ograniczenia dla twojej organizacji, w uzyskaniu odpowiednich surowców do twoich procesów?
W obecnych dostawach surowców?
Tak
Nie
Ilościowe
Jakościowe
W alternatywnych dostawach surowców
Tak
Nie
Ilościowe
Jakościowe
W przepisach I regulacjach prawnych
Tak
Nie
Przepisy UE
Rejestracja REACH
TSCA (Toxic Chemical Substance Inventory Act)
Inny
Jeśli inny, proszę określić
Your answer
Ustawodawstwo krajowe
Jeśli tak, proszę podać i skomentować
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service