LETNÍ HORNOVÉ KURZY 2019/SUMMER FRENCH HORN COURSES 2019
Prosíme o pečlivé vyplnění. Přihlášky a zálohuje nutné poslat elektronicky do 30. června 2019. Zálohu ve výši 500 Kč uhraďte na účet 3495953359/0800. Doplatek je možné zaplatit buď na místě, nebo na ten samý účet do 15. července 2019. Jako variabilní symbol použijte rodné číslo účastníka./ Please fill in carefully. Applications and deposit of 500 CZK must be sent electronically till 30th June 2019. A deposit of 500 CZK must be paid in advance till 30th June 2019 to the account IBAN: CZ11 0800 0000 0034 9595 3359 SWIFT (BIC): GIBACZPX. Use the participant's birth number as a variable symbol (payment reference number). The additional payment can be paid after arrival or on the same account until July 15th, 2019.

E-mail/ E-mail address *
Your answer
Jméno/ First Name *
Your answer
Příjmení/ Surname *
Your answer
Datum narození/ Date of Birth *
MM
/
DD
/
YYYY
Ulice, číslo/ Street, number *
Your answer
Město/ City *
Your answer
PSČ/ ZIP Code *
Your answer
Země/ Country *
Your answer
Telefon/ Phone number *
Your answer
Jméno zákonného zástupce/ Legal Representative
Vyplnit pouze v případě nezletilého účastníka./ Fill in only for a minor participant.
Your answer
Telefonní číslo zákonného zástupce/ Legal Representative's phone
Vyplnit pouze v případě nezletilého účastníka./ Fill in only for a minor participant.
Your answer
Nejvyšší dosažené umělecké vzdělání/Graduate degree *
Ubytování/ Accomodation *
Popis ubytovacích kapacit: http://klasterbroumov.cz/cs/ubytovani-dum-hostu/ Description of accommodation capacities: http://klasterbroumov.cz/en/ubytovani-dum-hostu
Pro rodiče s mladšími dětmi rádi naceníme ubytování a stravu pro skupinu individuálně. Po zatrhnutí tohoto políčka se Vám ozveme telefonicky/ For parents with younger children, we will book accommodation and meals for the group individually. After marking this box, we'll be in touch with you by phone.
Repertoár/ Your Repertoire *
Your answer
Přivezu si noty pro vybraný repertoár/ I´ll bring my own sheet music *
Chci se zúčastnit koncertu dne 10.8.2019 od 18 hodin/ I want to attend the concert on August 10, 2019 at 6 pm
Poznámka/ Others
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service